آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس قسمت 12: ماژول شبکه

>آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس قسمت 12: ماژول شبکه

نمایندگی زیمنس : 

در قسمت های قبلی در مورد ماژول های ورودی و خروجی پی ال سی S7-1500 زیمنس صحبت نموده ایم. در این قسمت از آموزش PLC S7-1500 زیمنس به مبحث ماژول شبکه آن می پردازیم. معرفی ماژول شبکه را در زیمنس سیماتیک مطالعه نمایید. 

 

ماژول شبکه PLC S7-1500 زیمنس : 

از ماژول شبکه (Communication Module)، برای توسعه سیستم اتوماسیون S7-1500 و همچنین ارتباط آن با سایر سیستم ها، از جمله سیستم های اتوماسیون S7-300/400 استفاده می شود. در سیستم اتوماسیون S7-1500، ماژول های شبکه به انواع زیر تقسیم بندی می شوند :

  1. ماژول های شبکه پروفی نت که در دو نوع CM 1542-1 و CP 1543-1 موجودند. 
  2. ماژول های شبکه پروفی باس که این ماژول ها نیز دارای دو نوع CM 1542-5 و CP 1542-5 می باشند.
  3. ماژول های (Point-to-Point) PtP که در انواع زیر موجودند:
  • CM PtP RS232 BA                            
  • CM PtP RS422/485 BA                                 
  • CM PtP RS232 HF                            
  • CM PtP RS422/485 HF                     

 

توجه:  

 

  • برای تبادل اطلاعات باید از ماژول PTP استفاده نمایید. این کار توسط ارتباط سریال نیز از طریق رابط‌های RS232 و RS422/485 امکان پذیر می باشد.