آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس قسمت 21: تنظیم پارامتر DI , DQ

>آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس قسمت 21: تنظیم پارامتر DI , DQ

نمایندگی زیمنس ایران

زیمنس ایران، زیمنس سیماتیک برای کاربرانی که علاقمند به یادگیری هستند از صفر تا صد پی ال سی S7-1500 زیمنس را به شما آموزش می دهد. با نمایندگی زیمنس همراه باشید. 

 

تنظیم پارامترهای ماژول DI

در این بخش به بررسی پارامترهای یک نمونه ماژول DI و نحوه تنظیم این پارامترها در نرم افزار STEP 7 می پردازیم. زبانه Properties مربوط به یک ماژول DI 16x24V DC HF را نشان می دهد و در ادامه به برخی از تنظیمات مهم این ماژول می پردازیم.

 

گزینه Module parameters

در این قسمت، امکان انجام تنظیماتی مانند مقایسه پیکربندی و تنظیم الگوی (Template) مورد نظر برای اعمال به کانال‌های ورودی وجود دارد. مهم ترین گزینه های قابل تنظیم در این قسمت، به شرح زیر می باشند:

1- General: این قسمت مربوط به مقایسه ماژول DI پیکربندی شده در نرم افزار و ماژول DI موجود روی ریل می باشد. 

2- Channel template: در این قسمت می توان الگوی مورد نظر را تنظیم و آن را به همه کانال هایی که از الگو استفاده می کنند، اعمال کرد. Channel template شامل یک گزینه با عنوان Inputs می باشد که به دو بخش Diagnostics و Input parameters تقسیم شده است. کاربر می تواند بسته به نیاز خود، با استفاده از تنظیم گزینه های این دو بخش، یک الگو تعریف کند و با استفاده از امکانی که برای هر کدام از کانال های ورودی موجود است، الگوی تعریف شده را به کانال های مورد نظر اعمال نماید تا تنظیمات بخش های Diagnostics و Input parameters بر اساس این الگو، برای این کانال ها انجام شود.

این بخش دارای پارامترهای زیر می باشد:

 • No supply voltage L+: با فعال شدن این گزینه، خرابی یا نبود ولتاژ تغذیه در کانال ورودی مربوط تشخیص داده می شود.
 • Wire break: با فعال شدن این گزینه، قطعی سیم در کانال ورودی مربوط تشخیص داده می شود.
 • Input delay: از این گزینه برای تعیین مدت زمان تاخیر ورودی به منظور حذف نویزهای (پالس های) احتمالی، قبل از فعال شدن ورودی مربوط استفاده می شود؛ بنابر این با تحریک ورودی مورد نظر، برای جلوگیری از ایجاد تداخل توسط نویزهای احتمالی، پس از سپری شدن زمان تاخیر تنظیم شده، این ورودی فعال (تحریک) خواهد شد. گزینه های این منوی گشودنی از 0.05 ms تا  20 ms می باشند. شایان ذکر است که تاخیر ورودی، پالس های مزاحم را در مدت زمان صفر میلی ثانیه تا زمان تاخیر ورودی تنظیم شده حذف می کند.

 

گزینه Input 0-15

در این قسمت، آدرس ها و پارامترهای مربوط به کانال های ورودی تنظیم می شوند. مهم ترین گزینه های موجود در این قسمت، به شرح زیر می باشند:

1- Inputs: در قسمت Inputs، مطابق شکل 52-2، می توان پارامترهای مربوط به کانال ها را به صورت دستی یا با استفاده از الگوی تعریف شده در قسمت Channel template، تنظیم کرد. همانطور که در این شکل مشاهده می کنید، در بخش Inputs قسمت های زیر در دسترسند:

 • Channel 0-7: از این قسمت برای انتخاب 8 کانال اول ورودی ماژول استفاده می شود.
 • Channel 8-15: از این قسمت برای انتخاب 8 کانال دوم ورودی ماژول استفاده می شود.

 

با انتخاب هر یک از گزینه های مربوط به کانال های ورودی، مثلاً Channel 0-7، می توان به هر یک از کانال های ان (کانال 0 تا کانال 7) دسترسی پیدا کرد و هر کدام را به طور مستقل تنظیم نمود. پارامترهای موجود در قسمت Channel 0-7 عبارتند از :

 • منوی گشودنی Parameter settings: توسط این منوی گشودنی می توان نحوه تنظیم پارامترهای کانال را با استفاده از گزینه های زیر انجام داد:
 • From template: با انتخاب این گزینه، الگوی تعریف شده در قسمت template Channel به این کانال اعمال می شود.

نکته: تنظیمات مربوط به Hardware interrupts (در قسمت Inputs)، شامل الگو نمی باشند و باید به صورت دستی انجام شوند.

 • Manual: این گزینه زمانی انتخاب می شود که نیاز باشد پارامترهای کانال به صورت دستی تنظیم شوند.
 • Diagnostics: گزینه های موجود در این قسمت، مربوط به امکانات تشخیص و عیب یابی این کانال می باشند و عبارتند از:
 • No supply voltage L+: با فعالسازی این گزینه، امکان تشخیص خرابی یا نبود ولتاژ تغذیه برای این کانال ورودی فعال می شود.
 • Wire break: با فعال این گزینه، امکان تشخیص قطعی سیم برای این کانال ورودی فعال می شود.

نکته: در صورت انتخاب گزینه From template از منوی گشودنی Parameter settings، امکان فعالسازی گزینه های موجود در بخش Diagnostics وجود ندارد.

 • Input parameters: این قسمت برای تنظیم تاخیر ورودی، به منظور حذف دخالت های پارازیتی است که در آن یک منوی گشودنی با نام Input delay به منظور انتخاب مدت زمان تاخیر ورودی مورد نظر برای کانال وجود دارد.
 • Hardware interrupts: از این بخش، برای انجام تنظیمات مربوط به وقفه سخت افزاری ماژول DI استفاده می‌شود. 

2- IO addresses: در این قسمت آدرس های شروع (Start address) و پایان (End address) ماژول DI بر حسب بایت تعیین می شوند.

در هر بایت، اطلاعات 8 بیت دیجیتال، یعنی I0.0، I0.1، . . . و I0.7 مربوط به بیت های صفر تا 7 و I1.0، I1.1، . . . و I1.7 مربوط به بیت های 8 تا 15 قرار می گیرند؛ بنابراین هر کانال از ماژول DI، یک بیت را اشغال می کند. در این شکل، اولین آدرس، مربوط به اولین کانال ورودی است که بیت صفر را اشغال کرده است و با عبارت I0.0 در محیط برنامه نویسی نمایش داده می شود. آخرین آدرس نیز مربوط به آخرین کانال ورودی است که بیت 15 را اشغال کرده است و با عبارت I1.7 در محیط برنامه نویسی به نمایش در می آید.

آدرس های قرار گرفته در هر دو قسمت Start address و End address، به طور پیش فرض مانند شکل 54-2 می باشند و در صورت لزوم، می توان آن ها را تغییر داد. برای تغییر آدرس، باید ابتدا مقدار قرار گرفته در قسمت Start address را پاک کنید و سپس مقدار جدید را وارد نمایید و کلید <Enter> را فشار دهید. در این صورت، آدرس جدید برای Start address تعیین می شود و این تغییر آدرس، به طور خودکار در قسمت End address نیز اتفاق می افتد.

3- Hardware identifier: در این قسمت شناسه سخت افزاری ماژول DI نمایش داده می شود.

 

تنظیم پارامترهای ماژول DQ

در این بخش به بررسی پارامترهای یک نمونه ماژول DQ و نحوه تنظیم آن ها در نرم افزار STEP 7 می پردازیم. شکل 55-2 به عنوان نمونه، زبانه Properties مربوط به یک ماژول DQ 16x24V DC/0.5A ST را نشان می دهد. در ادامه برخی از تنظیمات مهم این ماژول بررسی می شوند.

 

گزینه Module parameters

همان طور که در بخش مربوط به ماژول DI ذکر شد، در این قسمت تنظیماتی برای مقایسه پیکربندی و تنظیم الگوی مورد نظر برای اعمال به کانال های خروجی انجام می شود که مهم ترین گزینه های قابل تنظیم در این قسمت عبارتند از:

 1. General: این قسمت مربوط به مقایسه ماژول پیکربندی شده و ماژول موجود می باشد.
 2. Channel template: با استفاده از این قسمت، می توان الگوی مورد نظر را تنظیم و آن را به همه کانال های خروجی که از الگو استفاده می کنند، اعمال کرد. در قسمت Outputs، یک منوی گشودنی با نام Reaction to CPU STOP موجود است که از آن برای تعریف الگوی مورد نظر به منظور تعیین عکس‌العمل خروجی دیجیتال، هنگام توقف CPU استفاده می شود. این منوی گشودنی شامل گزینه های زیر است:
 • Shutdown: با انتخاب این گزینه، کانال ماژول خروجی دیجیتال هنگام توقف CPU غیر فعال می شود.
 • Keep last value: این گزینه، آخرین مقدار بیت های دیجیتال خروجی، قبل از توقف CPU را حفظ میکند.
 • Output substitute value 1: در صورت انتخاب این گزینه، با توقف CPU، مقدار بیت های دیجیتال خروجی برابر یک منطقی (ست) می شوند.

 

گزینه Output 0-15

در این قسمت آدرس ها و پارامترهای مربوط به کانال های خروجی تنظیم می شوند. مهم ترین گزینه های موجود در این قسمت به شرح زیر می باشند:

 1. Outputs: در این قسمت می توان پارامترهای مربوط به هر کانال را، به صورت دستی یا با استفاده از الگوی تعریف شده در بخش Channel template، تنظیم کرد. این قسمت شامل 2 بخش  Channel 0-7 (8 کانال اول ماژول خروجی) و Channel 8-15 (8 کانال دوم ماژول خروجی) می باشد که کانال مورد نظر را می توان در هر کدام از این بخش ها انتخاب کرد و به تنظیمات آن دسترسی پیدا نمود.

به عنوان مثال Channel 0-7، می توان به کانال های مربوط به آن دسترسی پیدا کرد و هر یک را به طور مستقل تنظیم نمود. در ادامه پارامترهای قابل تنظیم قسمت Channel 0-7، شرح داده می شوند:

 • Channel group diagnostics: در این بخش، تنظیماتی به منظور تشخیص و عیب یابی گروه بار مربوط به کانال مورد نظر، برای مثال گروه بار اول Channel 0-7 وجود دارند که شامل گزینه های زیر است:
 • No supply voltage L+: اگر این گزینه فعال باشد، ناکافی بودن یا نبود ولتاژ تغذیه L+ برای این گروه از کانال ها تشخیص داده می شود.
 • Short circuit to ground: با فعال کردن این گزینه، اتصال کوتاه شدن عملگر (Actuator) به زمین، تشخیص داده می شود.

توجه: عملگر، جزئی از ماشین است که مسئولیت حرکت یا کنترل یک مکانیزم یا یک سیستم را بر عهده دارد. یک عملگر برای کار کردن، به یک سیگنال کنترل، مثلاً سیگنال ناشی از یک ماژول خروجی دیجیتال و منبع انرژی نیاز دارد که می تواند به صورت ولتاژ یا جریان الکتریکی باشد. هنگامی که عملگر، سیگنال کنترل را دریافت کند، با تبدیل انرژی به حرکت مکانیکی، به این سیگنال واکنش نشان می دهد. به عنوان مثال، موتور الکتریکی نمونه ای ساده از یک عملگر است.

 

نکته: تنظیمات موجود در بخش Channel group diagnostics، شامل الگوی تعریف شده نمی باشد.

در این قسمت گزینه هایی برای هر یک از کانال ها وجود دارد که به کمک آن ها می توان نحوه تنظیم پارامترها را به صورت دستی یا با استفاده از الگوی تعریف شده انجام داد و همچنین عکس العمل خروجی مربوط نسبت به توقف CPU را برای هر کانال تنظیم نمود.

 • Parameter setting: نوع پارامترها از طریق گزینه های این منوی گشودنی تعیین می شوند که عبارتند از:
 • From template: تنظیم پارامترها بر اساس الگوی تعریف شده
 • Manual: تنظیم پارامتر به صورت دستی
 • Reaction to CPU STOP: عکس العمل این ماژول خروجی دیجیتال نسبت به توقف CPU، توسط این منوی گشودنی تعیین می شود و شامل گزینه های زیر است:
 • Shutdown: هنگام توقف CPU، کانال مربوط غیرفعال می شود.
 • Keep last value: هنگام توقف CPU، کانال مربوط آخرین مقدار خود را حفظ می کند.
 • Output substitute value 1: هنگام توقف CPU، مقدار بیت دیجیتال خروجی مربوط به کانال انتخاب شده، برابر با یک منطقی می شود.

نکته: گزینه های موجود در منوی گشودنی Reaction to CPU STOP، تنها در صورتی قابل تغییر خواهند بود که در منوی گشودنی Parameter settings، گزینه Manual انتخاب شده باشد.

 IO addresses. 2: آدرس شروع (Start address) و پایان (End address) ماژول DQ بر حسب بایت در این قسمت تعیین می شوند. شکل 58-2، قسمت IO addresses را نشان می دهد. آدرس های قرار گرفته در هر دو قسمت Start address و End address، در این شکل، به صورت پیش فرض می باشند و در صورت لزوم می‌توان آن ها را تغییر داد. برای تغییر این آدرس ها، می توانید مطابق مطالب بیان شده برای ماژول DI اقدام کنید.

 

نکته:  مقادیر صفر و یک در کادرهای Start addresses و End addresses بیانگر بایت های صفر و یک می باشند.

در هر بایت، اطلاعات 8 بیت دیجیتال، یعنی Q0.0، Q0.1، . . . و Q0.7 برای بیت های صفر تا 7 و Q1.0، Q1.1، . . . و Q1.7 برای بیت های 8 تا 15 قرار می گیرند؛ بنابراین هر کانال از ماژول خروجی دیجیتال، 1 بیت را اشغال می کند. در این شکل، اولین آدرس، مربوط به اولین کانال خروجی می باشد که بیت صفر را اشغال کرده است و با عبارت Q0.0 در محیط برنامه نویسی نمایش داده می شود. آخرین آدرس نیز مربوط به آخرین کانال خروجی می باشد که بیت 15 را اشغال کرده است و با عبارت Q1.7 در محیط برنامه نویسی نشان داده می شود. 

Hardware identifier .3: در این قسمت، شناسه سخت افزاری ماژول DQ نمایش داده می شود.