آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس قسمت 37: پشتیبان گیری از اطلاعات

>آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس قسمت 37: پشتیبان گیری از اطلاعات

نمایندگی زیمنس و پشتیبان گیری از اطلاعات

نمایندگی زیمنس، آموزش رایگان PLC S7-1500 زیمنس را در زیمنس سیماتیک می توانید مطالعه کنید. در قسمت قبل به شما آموزش داده ایم تا سرویس های پروفی نت را فعال سازی کنید(قسمت 36 : فعال سازی سرویس پروفی نت ). در قسمت 37 آموزش به نحوه پشتیبان گیری پرداخته ایم. با زیمنس سیماتیک همراه باشید. 

 

پشتیبان گیری از اطلاعات :

می توانید سیستم عامل، برنامه ها و اطلاعات را از حافظه داخلی TP700 Comfort به یک حافظه خارجی برای ذخیره سازی انتقال دهیدو از آن ها پشتیبان (Backup) بگیرید. برای تهیه فایل پشتیبان به یک کارت حافظه و رابط USB نیاز است. ظرفیت این حافظه باید برای تهیه فایل پشتیبان کافی باشد و قبل از شروع عملیات، فرمت شود. 

اطلاعاتی که در طی فرآیند پشتیبان گیری به یک حافظه خارجی منتقل شوند، عبارتند از:

 پروژه و فایل راه انداز که اصطلاحا به آن فایل تصویر دستگاه HMI گفته می شود. 

توجه! تصویر دستگاه HMI، فایلی است که می تواند از PC/PG پیکربندی به دستگاه HMI منتقل شود. تصویر دستگاه HMI شامل سیستم عامل برای دستگاه HMI مربوط و اجزای مورد نیاز نرم افزار Runtime برای اجرای یک پروژه است. 

 User Administrator

 اطلاعات دستور العمل (Recipe Data)

 License Keys

 

برای تهیه فایل پشتیبان (Backup)، مراحل زیر را طی کنید: 

1. بر روی آیکون  backup control panel hmi  کلیک کنید تا پنجره Backup/Restore باز شود. در این پنجره، حافظه خارجی، مانند USB Disk نشان داده می شوند. 

2. حافظه خارجی مورد نظر (USB Disk) را انتخاب کنید و سپس بر روی دکمه Backup/Restore کلیک کنید. 

3. در پنجره ظاهر شده، زبانه Backup را انتخاب کنید و روی دکمه Backup کلیک نمایید تا فرآیند پشتیبان گیری آغاز شود.

4. بعد از اتمام موفقیت آمیز فرآیند پشتیبان گیری، پیغامی با عنوان "  The Operation Complated Successfully " نمایش داده می شود. این پیغام را تایید کنید تا پنجره آن بسته شود. 

 

نمایندگی زیمنس - آموزش HMI - پشتیبان گیری ااطلاعات            نمایندگی زیمنس - آموزش HMI - پشتیبان گیری ااطلاعات