آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 24: عیب یابی ماژول PM

>آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 24: عیب یابی ماژول PM

نمایندگی زیمنس و معنای چراغ های LED ماژول PM

چراغ های LED در ماژول PM می تواند در عیب یابی به شما کمک به سزایی کند. نمایندگی زیمنس در ایران (زیمنس سیماتیک) چراغ ها را در حالت های متفاوت برای شما معنا می کند. پیش از آن چراغ را در قالب یک جدول معنا کنیم و راه حل ها را در این موقعیت شرح داده شود، ماژول PM را به شما معرفی خواهیم نمود. 

 

ماژول PM چیست : 

ماژول PM وظیفه تغذیه CPU و کارت های ورودی خروجی را عهده دار است. این ماژول دارای 3 چراغ (حالت اجرا)MAINT، RUN(بروز عیب)، ERROR(نمایش خطا) می باشد. این چراغ ها گویای وضعیت کاری ماژول می باشند و در ادامه به توضیحات نمایش این چراغ های LED ها خواهیم پرداخت.

 

چراغ های LED ماژول PM :

 

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی S71500 - عیب یابی ماژول PM