آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 33 : سطح دسترسی به CPU

>آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 33 : سطح دسترسی به CPU

نمایندگی زیمنس و آموزش 4 سطح دسترسی به CPU

نمایندگی زیمنس در قسمت 33 آموزش پی ال سی S7-1500 در مورد سطح دسترسی به CPU صحبت خواهند کرد. در قسمت پیشین امکانات حفاظت CPU S7-1500 به صورت اجمالی تشریح شده است. پیکربندی حفاظت دسترسی را در 4 مرحله پیش روید:

 مرحله اول 

  1. باز کردن پنجره Properties  مربوط به CPU
  2. انتخاب زبانه General
  3. انتخاب گزینه Protection

( 4 سطح دسترسی را مشاهده خواهید کرد. )

 

 مرحله دوم 

با طی کردن مرحله اول سطح های دسترسی در ستون Access Level برای شما به نمایش در می آید.

  1. Full Access
  2. Read  Access
  3. HMI Access
  4. No Access

 

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی زیمنس 1500 - سطح دسترسی حفاظت CPU

 

دسترسی No Access :

در این سطح دسترسی باید برای قابلیت های Read، Write و HMI  باید یک رمز عبور داشته باشید تا از این قابلیت ها استفاده نمایید. برای تعریف یک رمز عبور از ستون Access Permission تعریف کنید.

 

دسترسی Full Access  :

در این سطح دسترسی می توانید به همه قابلیت های Read، Write و HMI دسترسی خواهید داشت.

 

دسترسی HMI Access :

با انتخاب این سطح دسترسی، امکان اضافه کردن یک کلمه عبور اضافی برای دسترسی بالاتر یعنی Read وجود دارد.

 

 مرحله سوم 

در پایان باید پیکربندی انجام شده را به CPU انتقال دهید. پیش از آنکه یک عمل آنلاین اجرا شود، نوع دسترسی بررسی و در صورت لزوم از کاربر یک کلمه عبور خواسته می شود.

 

  6 نکته ضروری سطح دسترسی  

- قابلیت هایی که توسط یک کلمه عبور محافظت می شوند را می توان بدون محدودیت زمانی با وارد کردن رمز عبور تایید شده دسترسی پیدا کرد و اجرا خواهند شد. توجه داشته باشید که باید از همان PC/PG که پیکربندی صورت گرفته برای این منظور استفاده کرد.

CPU - قادر خواهد بود که ورود صحیح و غیر صحیح بودن کلمه عبور را و هرگونه تغییرات را در بافر تشخیص عیب ذخیره نماید.