آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 38: ویرایشگر Trace

>آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 38: ویرایشگر Trace

 نمایندگی زیمنس و معرفی ویرایشگر Trace

در این قسمت در نظر داریم تا به موضوع ویرایشگر Trace بپردازیم، در ادامه یک مقدمه ای از قابلیت های Trace در ابتدا گفته خواهد شد. آموزش های پی ال سی S7-1500 زیمنس رایگان توسط سایت زیمنس سیماتیک رایگان خواهد بود; تا پایان آموزش با ما همراه باشید. 

 


مقاله پیشنهادی: نحوه عملکرد قابلیت Trace


 

 مقدمه ای بر قابلیت Trace: 

Trace، در لغت به معنای ترسیم است. شرکت زیمنس امکانات نرم افزاری مشخصی برای این قابلیت در نظر گرفته است. قابلیت Trace امکان ضبط اطلاعات یک سیگنال را برای اهداف گوناگونی، از جمله عیب یابی فراهم می کند.

 

*** ویرایشگر Trace

در نرم افزار STEP7 محیطی با عنوان ویرایشگر Trace با بخش های مختلف عبارتند از : 

  1. نمودار درختی
  2. نوار عنوان منطقه کاری
  3. نوار ابزار Trace handling
  4. نوار ابزار نمودار منحنی
  5. نمودار منحنی
  6. جدول سیگنال
  7. زبانه Configuration

 

 نوار ابزار Trace handling 

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - قابلیت نوار TRACE - توقف ضبط : گزینه ای برای توقف عمل ضبط سیگنال در ویرایشگر Trace

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - قابلیت نوار TRACE - تکرار ضبط: تکرار خودکار عمل ضبط

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - قابلیت نوار TRACE - افزودن عمل TRACE: اضافه کردن عمل Trace موجود به قسمت Measurement

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - قابلیت نوار TRACE - انتقال TRACE: انتقال یک Trace از دستگاه PLC به پروژه

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - قابلیت نوار TRACE - انتقال Trace پیکربندی شده به دستگاه PLC: انتقال Trace پیکربندی شده به دستگاه PLC 

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - قابلیت نوار TRACE - فعال و غیر فعال کردن ویرایشگر Trace: فعال و غیر فعال کردن ویرایشگر Trace

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - قابلیت نوار TRACE -  پاک کردن Trace : پاک کردن Trace های موجود در دستگاه PLC

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - قابلیت نوار TRACE - شروع عمل ضبط یک یا چند سیگنال: شروع عمل ضبط یک یا چند سیگنال که به یک Trace خاص اختصاص داده شده است. 

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - قابلیت نوار TRACE - ذخیره سازی Trace در یک مسیر دلخواه روی PC/PG: ذخیره سازی Trace در یک مسیر دلخواه روی PC/PG

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - قابلیت نوار TRACE - ذخیره سازی Measurement با تنظیمات جاری، در یک مسیر دلخواه: ذخیره سازی Measurement با تنظیمات جاری، در یک مسیر دلخواه