کنتاکتور زیمنس

در صنعت اتوماسیون صنعتی زیمنس کنتاکتور زیمنس وسیله ای برای کنترل کردن الکتریکی قطعات جهت کلیدزنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار می گیرد.


کنتاکتورها معمولا سه قسمت اصلی شامل تیغه با همان پلاتین، بوبین، محفظه یا بدنه می باشند.


تیغه های کنتاکتور معمولا در دوبخش تیغه قدرت و تیغه فرمان بروی کنتاکتورها موجود است. وظیفه پلاتین قدرت هدایت جریان الکتریکی پس از هر بار تحریک شدن بوبین ازخود می باشد. پلاتین های فرمان همان طور که از نامشان پیداست جهت استفاده در مدار های فرمان استفاده می شود. تیغه یا پلاتین فرمان دارای دو حالت نرمالی بازونرمالی بسته  برروی کنتاکتورهای زیمنس تعبیه شده است.


بوبین یک هسته مغناطیسی است که به صورت سیم پیچی شده نیروی لازم جهت اتصال پلاتین های زیمنس را فراهم می کند.


بدنه کنتاکتور زیمنس وظیفه ایزوله کردن بین پلاتین ها وحفاظت به کار میرود.


کنتاکتور زیمنس موجود وبا قیمت بسیار استثنایی  محصولات زیمنس در نمایندگی زیمنس ارائه می شود.