کنتاکتور زیمنس

در صنعت اتوماسیون صنعتی زیمنس کنتاکتور زیمنس وسیله ای برای کنترل کردن الکتریکی قطعات جهت کلیدزنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار می گیرد.


کنتاکتورها معمولا سه قسمت اصلی شامل تیغه با همان پلاتین، بوبین، محفظه یا بدنه می باشند.


تیغه های کنتاکتور معمولا در دوبخش تیغه قدرت و تیغه فرمان بروی کنتاکتورها موجود است. وظیفه پلاتین قدرت هدایت جریان الکتریکی پس از هر بار تحریک شدن بوبین ازخود می باشد. پلاتین های فرمان همان طور که از نامشان پیداست جهت استفاده در مدار های فرمان استفاده می شود. تیغه یا پلاتین فرمان دارای دو حالت نرمالی بازونرمالی بسته  برروی کنتاکتورهای زیمنس تعبیه شده است.


بوبین یک هسته مغناطیسی است که به صورت سیم پیچی شده نیروی لازم جهت اتصال پلاتین های زیمنس را فراهم می کند.


بدنه کنتاکتور زیمنس وظیفه ایزوله کردن بین پلاتین ها وحفاظت به کار میرود.


کنتاکتور زیمنس موجود وبا قیمت بسیار استثنایی  محصولات زیمنس در نمایندگی زیمنس ارائه می شود.

ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی
13RH1122-1AF002NO+2NC,110AC,S00,I=6Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
23RH1122-1AP002NO+2NC,220 AC,S00,I=6Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
33RH1131-1AF003NO+3NC,110AC,S00,I=6Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
43RH1131-1AP003NO+3NC,220 AC,S00,I=6Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
53RH1140-1AB004NO+0NC,24DC,S00,I=6Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
63RH1140-1AF004NO+0NC,110AC,S00,I=6Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
73RH1140-1AP004NO+0NC,220AC,S00,I=6Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
83RH1244-1BB402NO+2NC,24DC,S00,I=6Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
93RH1262-1AP006NO+2NC,220AC,S00,I=6Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
103RH1911-1BA011NC,S00,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
113RH1911-1BA101NC,S00,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
123RH1921-1CA011NC,S0-S12,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
133RH1921-1CA101NO,S0-S12,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
143RH1921-1DA111NO+1NC,S0-S12,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
153RH1921-1DA111NO+1NC,S0-S12,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
163RH1921-1EA111NO+1NCS0-S12,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
173RH1921-1FA044NC,S0-S12,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
183RH1921-1HA222N0+2NC ,S0-S1 2,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
193RT1015-1AF01 3KW,S00,110AC,7A,1NO.0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
203RT1015-1AP01 3KW,S00,220AC,7A,1NO.0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
213RT1015-1BB413KW,S00,24DC,7A,1NO.0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
223RT1015-1BF41 3KW,S00,110DC,7A,1NO.0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
233RT1016-1AF01 4KW,S00,110AC,9A,1NO.0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
243RT1016-1AP014KW,S00,220AC,9A,1NO.0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
253RT1016-1BB41 4KW,S00,24DC,9A,1NO.0NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
263RT1016-1BF41 4KW,S00,110DC,9A,1NO.0NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
273RT1017-1AF01 5.5KW,S00,110AC,12A,1NO.0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
283RT1017-1AP01 5.5KW,S00,220AC,12A,1NO.0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
293RT1017-1BB41 5.5KW,S00,24DC,12A,1NO.0NC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
303RT1017-1BF41 5.5KW,S00,110DC,12A1NO.0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
313RT1023-1AF00 4KW,S0,110AC,9A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
323RT1023-1AP004KW,S0,220AC,9A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
333RT1023-1BB404KW,S0,24DC,9A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
343RT1023-1BF404KW,S0,110DCAC,9A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
353RT1024-1AF005.5KW,S0,110AC,12A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
363RT1024-1AP005.5KW,S0,220AC,12A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
373RT1024-1BB40 5.5KW,S0,24DC,12A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
383RT1024-1BF40 5.SKW,S0,110DCAC,12A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
393RT1025-1AF007.5KW,S0,110AC,17A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
403RT1025-1AP007.5KW,S0,220AC,17A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
413RT1025-1BB407.5KW,S0,24DC,17A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
423RT1025-1BF407.5KW,S0,110DCAC,17A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
433RT1026-1AF0011KW,S0,110AC,25A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
443RT1026-1AP0011KW,S0,220AC,25A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
453RT1026-1BB4011KW,S0,24DC,25A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
463RT1026-1BF4011KW,S0,110DCAC,25A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
473RT1034-1AF0015KW,S2,110AC,32A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
483RT1034-1AP0015KW,S2,220AC,32A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
493RT1034-1BB4015KW,S0,24DC,32A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
503RT1034-1BF4015KW,S0,110DCAC,32A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
513RT1035-1AF0018.5KW,S2,110AC,40A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
523RT1035-1AP0018.5KW,S2,220AC,40A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
533RT1035-1BB4018.5KW,S2,24DC,40A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
543RT1035-1BF4018.5KW,S0,110DCAC,40A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
553RT1036-1AF0022KW,S2,110AC,S0A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
563RT1036-1AP0022KW,S2,24DC,50A,0NO.,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
573RT1036-1BB4022KW,S2,24DC,50A,0NO.,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
583RT1036-1BF4022KW,S2,110DCAC,50A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
593RT1044-1AF0030KW,S3,110AC,65A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
603RT1044-1AP0030KW,S3,220AC,65A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
613RT1044-1BB4030KW,S3,24DC,65A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
623RT1044-1BF4030KW,S2110DCAC,65A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
633RT1045-1AF0037KW,S3,110AC,80A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
643RT1045-1AP0037KW,S3,220AC,80A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
653RT1045-1BB4037KW,S3,24DC,80A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
663RT1045-1BF4137KW,S2,110DCAC,80A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
673RT1046-1AF0045KW,S3,110AC,95A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
683RT1046-1AP0045KW,S3,220AC,95A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
693RT1046-1BB4045KW,S3,24DC,95A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
703RT1046-1BF4045KW,S2,110DCAC,95A,0NO,0NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
713RT1054-6AF3655KW,S6,2NO+2NC,110-127AC/DCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
723RT1054-6AP3655KW,S6,2NO+2NC,220-240AC/DCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
733RT1055-6AF3675KW,S6,110-127AC1DC,150A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
743RT1055-6AP3675KW,S6,220-240AC1DC,150A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
753RT1056-6AF3690KW,S6,110-127AC1DC,185A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
763RT1056-6AP3690KW,S6,220-240AC1OC,185A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
773RT1064-6AF36110KW,S10,110AC1DC,300A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
783RT1064-6AP36110KW,S10,220-240AC1DC,225A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
793RT1065-6AF36132KW,S10,110AC1DC,300A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
803RT1065-6AP36132KW,S10,220-240AC1DC,265A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
813RT1066-6AF36160KW,S10,,110AC/DC,300A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
823RT1066-6AP36160KW,S10,220-240AC1DC,300A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
833RT1075-6AF36200KW,S12,220-240AC1DC,400A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
843RT1075-6AP36200KW,S12,220-240AC1DC,400A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
853RT1076-6AF36250KW,S12,110AC1DC,300A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
863RT1076-6AP36250KW,S12,220-240AC1DC,500A,2NO,2NCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
873RT1617-1AP0312.5 KVAR ,3 POLE,400V . 230Vموجود در نمایندگی زیمنس ایران
883RT1627-1AP0125 KVAR ,3 POLE,400V. 230Vموجود در نمایندگی زیمنس ایران
893RT1647-1AP0150 KVAR ,3 POLE,400V. 230Vموجود در نمایندگی زیمنس ایران
903RT1916-1BB00AC24-48V,DC24-70V,S00,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
913RT1916-1BC00AC48-127 V,DC70-1 50,S00,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
923RT1916-1BD00AC127-240,DC1 50-250,S00,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
933RT1916-1CB00AC24-48V,DC24-70V,S00,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
943RT1916-1CC00AC48-127V,DC-1501-S00,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
953RT1916-1DG00DC12-250V,S00,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
963RT1916-1JJ00DC12-24,AC24-48,S00,موجود در نمایندگی زیمنس ایران
973RT1916-1JK00DC24-70,AC48-127,S00موجود در نمایندگی زیمنس ایران
983RT1916-1JL00AC127-240,S00موجود در نمایندگی زیمنس ایران
993RT1926-1BB00AC24-48V,DC24-70V,S0,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
1003RT1926-1BC00AC48-127V,S0,موجود در نمایندگی زیمنس ایران
1013RT1926-1BD00AC127-240,DC150-250,S0,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
1023RT1926-1CB00AC24-48V,DC24-70V,S0,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
1033RT1926-1CC00AC48-127Vموجود در نمایندگی زیمنس ایران
1043RT1926-1CD00AC127-240V,DC150-250,S0,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
1053RT1926-1ER00DC24V,S0,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
1063RT1926-1QT00AC1DC24-240,S0...S3موجود در نمایندگی زیمنس ایران
1073RT1926-1QT00AC1DC24-240,S0...S3موجود در نمایندگی زیمنس ایران
1083RT1926-1TR00DC24V,S0,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
1093RT1936-1C000AC127-240V,S2&S3,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
1103RT1936-1CB00AC24-48V,DC24-70,S2&S3,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
1113RT1936-1CC00AC48-127V,S2&S3,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
1123RT1936-1ER00DC24V,S2&S3,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
1133RT1936-1TR00DC24V,S2&S3,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
1143RT1956-1CB00AC24-48V,DC24-70V,S61S10112,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
1153RT1956-1CC00AC48-127,DC70-150,S6,S10,S12,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
1163RT1956-1CD00AC127-240,DC150-250,S6,S10,S12,کنتاکت کمکیموجود در نمایندگی زیمنس ایران
1173TX7002-1AB00OUTPUT INTERFACE*1NO, AC/DC 24Vموجود در نمایندگی زیمنس ایران
1183TX7002-2AF00INPUT INTERFACE * 1NO, AC/DC 230Vموجود در نمایندگی زیمنس ایران
1193TX7402-3ASURGE SUPPRESSOR DIODE * DC 24 TO 250V* 3TH4موجود در نمایندگی زیمنس ایران
1203TX7402-3JSURGE SUPPRESSOR DIODE AND ZENER DIODE*DC 24 TO 250V SIZE 0 TO 2موجود در نمایندگی زیمنس ایران
1213TX7402-3JSURGE SUPPRESSOR VARISTOR *AC 127 TO 24OV/DC 150 TO 250V*SIZE 0 TO 2موجود در نمایندگی زیمنس ایران
1223TX7402-3RSURGE SUPPRESSOR RC ELEMENT*AC 24 TO 48V/DC 24 TO 70V*SIZE 0 TO 2موجود در نمایندگی زیمنس ایران