اتوماسیون صنعتی در دنیا

>اتوماسیون صنعتی در دنیا

اتوماسیون صنعتی به زبان ساده یعنی مکانیزه شدن صنعت یا همان کنترل و هدایت تجهیزات صنعتی به صورت خودکار است. در دنیای صنعت امروز، اهداف اصلی انجام دقیق اتوماسیون می باشد.

اما با توجه به شرایط این اهداف به صورت کامل محقق نمی شود و همیشه یک اتوماسیون نیمه خودکار پیش رو داریم که اپراتور نیمی از آن را انجام می دهد.

در دنیا اتوماسیون صنعتی از بالاترین ارکان مهم تولید صنعتی محسوب می شود، تا زمان جا افتادن سیستم اتوماسیون صنعتی دستگاه های کنترل اتوماسیون صنعتی استفاده می کردند.

در اتوماسیون صنعتی کارخانجات ربات ها اولین سیستم اتوماسیون بودند که به کارگرفته شدند. نام دیگر ربات های اتوماسیون صنعتی بازوی رباتی که دارای سه محور بودند که امروزه به شش محور ارتقا یافته اند.

هدف اصلی اتوماسیون صنعتی در صنعت استفاده از این ربات ها بوده است. هماهنگ کردن سیستم اتوماسیون صنعتی ربات ها در یک روند خط تولید براساس فرآیند برنامه نویسی آن می باشد.

تمامی کارشناسان و مهندسان صنعتی از اتوماسیون صنعتی یک صنعت بزرگ تعریف کرده اند. سیستم های اتوماسیون صنعتی زیمنس نقش مغز را در یک واحد صنعتی ایجاد می کند. از مهترین دلایل استفاده از اتوماسیون صنعتی سیماتیک زیمنس در صنایع کشور می توان سرعت بالای آن اشاره کرد که نتیجه این فناوری پیشرفت کشور عزیزمان می باشد.

نمایندگی اتوماسیون صنعتی زیمنس زیمنس سیماتیک