نصب و سیم کشی PLC های زیمنس

>نصب و سیم کشی PLC های زیمنس

PLC همانند دیگر وسایل صنعتی باید به درستی نصب و راه اندازی شود. در این صورت کار خویش را بخوبی انجام میدهد. تمامی سازندگان یک سری اطلاعات در مورد چگونگی نصب و نحوه استفاده از محصول به کاربران ارائه میکنند که در این بخش از مقاله سعی شده است مطالب در قالب نصب، راه اندازی، آدرس دهی سخت افزاری و سیم کشی به خوانندگان تقدیم شود. 

مثال : فرض کنید یک سیستم کنترل برای پرس هیدرولیکی لازم است مدار آن را به صورت نشان داده شده در شکل زیر میبینید که به تشریح آن میپردازیم. در این طرح از یک سلونوئید والو و دو عملگر 24VDC برای جلو و عقب بردن پرس استفاده میشود. این وسیله دارای یک سیم مشترک و دو سیم ورودی است. اعمال 24VDC به یک سیم باعث میشود که پرس به جلو حرکت کند و اعمال 24VDC به سیم دیگر باعث میشود که در جهت دیگر حرکت نماید. پرس با یک پمپ هیدرولیکی بزرگ 220VAC با بار نامی 20A به شرطی که پرس روشن شود ، راه اندازی میشود. پرس به یک کلید فشاری استاپ نرمال بسته NC ، یک کلید فشاری جلو برنده نرمال باز NO و یک کلید فشاری سیکل اتوماتیک نرمال باز NO مجهز شده است. ابتدا و انتهای مسیر حرکت پرس نیز لیمیت سوئیچهای تعبیه شده است که باید به سیستم کنترل متصل گردند. سیستم معرفی شده را می­توان مانند شکل زیر سیم بندی نمود.با فرض اینکه منبع تغذیه 24VDC در اختیار میباشد، ماژولهای ورودی و خروجی هر دو 24VDC انتخاب شده اند. در این حالت سلونوئید والو مستقیماً به ماژول خروجی متصل شده است در حالیکه پمپ هیدرولیک به صورت غیر مستقیم به واسطه ی یک رله به ماژول خروجی متصل شده است ( تنها بوبین آن در شکل بالا نشان داده شده است) این تصمیم  بدان  دلیل  اتخاذ  شده  است  که پمپ  هیدرولیک برای راه اندازی به جریان زیادی نیاز دارد که PLC قادر به تامین آن نیست. همه سوئیچ های ورودی از طریق همان تغذیه 24VDC به ماژول ورودی متصل شده اند.