نمایندگی زیمنس: ابزارهای SIMATIC در اتوماسیون زیمنس

در این ویدئو به طور کلی نمایندگی زیمنس شما را با ابزارهای SIMATIC در اتوماسیون زیمنس و کاربردهای آن آشنا می کند.