نمایندگی زیمنس: کاربرد پی ال سی لوگوی 8 در صنعت

در این ویدئوی آموزشی که توسط نمایندگی زیمنس آماده شده است با یکی از گاربردهای PLC LOGO زیمنس آشنا می شوید.