نمایندگی زیمنس: برنامه نویسی PLC S7-300 با استفاده از Visual Studio

در این ویدئوی آموزشی که توسط نمایندگی زیمنس تقدیم شما می شود به طور کلی با نحوه برنامه نویسی PLC S7-300 با استفاده از Visual Studio و زبان C# آشنا خواهید شد.