آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 19: مثال های کاربردی از تایمرها در PLC S7 1200 Siemens

>آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 19: مثال های کاربردی از تایمرها در PLC S7 1200 Siemens
در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس می خواهیم یک مثال از تایمرها را که در صنعت نیز کاربرد دارد را انجام داده و برنامه آن را در نرم افزار TIA Portal برای پی ال سی S7-1200 زیمنس طراحی کنیم.
 
مثال: می خواهیم برنامه ای بنویسیم که با زدن دکمه start موتور وارد مدار شده و با زدن دکمه stop موتور پس از 10 ثانیه از مدار خارج شود.
حل: برای شروع اول باید یک کنتاکت باز برای start و یک موتور با استفاده از set ها ایجاد کنیم و آن ها را به ورودی i0.0 و خروجی q0.0 متصل کنیم که به صورت زیر می شود:
 
مثال های کاربردی از تایمرها در PLC S7 1200 Siemens

زیمنس سیماتیک مرجع آموزش های اتوماسیون صنعتی زیمنس

 
حال باید یک کنتاکت باز برای کلید stop و یک خروجی set که کنتاکت به ورودی i0.1 و خروجی set را به حافظه داخلی m0.0 متصل می کنیم که به صورت زیر می شود:
 
مثال های کاربردی از تایمرها در PLC S7 1200 Siemens
 
حال می خواهیم کاری کنیم که اگر حافظه داخلی m0.0، set شد خروجی ما بعد از 10 ثانیه به حالت غیرفعال درآید که باید یک کنتاکت باز اضافه کنیم و آن را به حافظه داخلی متصل کنیم که اگر آن حافظه set شد، بعد از 10 ثانیه موتور را خاموش کن. برای اینکه بعد از 10 ثانیه هم موتور و هم حافظه داخلی را reset کنم باید از تایمر TON استفاده کنیم که به صورت زیر طراحی انجام می شود:
 
مثال های کاربردی از تایمرها در PLC S7 1200 Siemens
 
همانطور که در دستور بالا می بینید، بعد از اینکه حافظه m0.0، set شود بعد از 10 ثانیه موتور و حافظه داخلی reset می شوند که باعث خارج شدن موتور از مدار می شود. در طراحی بالا وقتی کلید start را فشار می دهیم، موتور روشن می شود و حتی اگر ورودی را غیرفعال کنیم موتور روشن می ماند و فقط در صورت فشار دادن کلید stop موتور بعد از 10 ثانیه متوقف می شود.
 
مثال: در این مثال می خواهیم یک موتور سه فاز طراحی کنیم که اول به صورت ستاره ای راه اندازی شود و بعد از 10 ثانیه موتور از حالت ستاره به حالت مثلثی برود و ادامه کار را به حالت مثلث انجام دهد و در حالت مثلث متوقف شود.
حل: برای طراحی اول نیاز به یک کنتاکت باز به عنوان کلید start و یک خروجی set به عنوان موتور ستاره ای داریم که طراحی آنها به صورت زیر انجام می شود:
 
مثال های کاربردی از تایمرها در PLC S7 1200 Siemens
 
می خواهیم که وقتی موتور راه اندازی شد بعد از 10 ثانیه موتور از حالت ستاره به حالت مثلث تغییر پیدا کند. پس از یک کنتاکت برای اینکه بفهمیم موتور ستاره ای فعال شده است استفاده می کنیم که به صورت زیر طراحی می شود:
 
مثال های کاربردی از تایمرها در PLC S7 1200 Siemens
 
اکنون نیاز به یک تایمر TON داریم که بعد از 10 ثانیه حالت موتور را از ستاره به مثلث تغییر دهد:
 
مثال های کاربردی از تایمرها در PLC S7 1200 Siemens
 
حال باید با استفاده از دستور reset موتور ستاره را غیرفعال کرده و با دستور set موتور را به حالت مثلث ببریم:
 
مثال های کاربردی از تایمرها در PLC S7 1200 Siemens
 
حال ما برای اینکه ایمنی برنامه را بالا ببریم و اگر هنگام تغییر حالت موتور مشکلی پیش آمد و درکل اتفاقی افتاد، یک کلید stop اضافه کرده و اول موتور ستاره و بعد از آن موتور مثلث را خاموش می کنیم که به صورت زیر می شود:
 
مثال های کاربردی از تایمرها در PLC S7 1200 Siemens
 
همانطور که در عکس بالا می بینید اگر کلید stop که به ورودی i0.1 متصل است را فشار دهیم موتور را خاموش می کند و البته فرقی نمی کند که موتور در کدام حالت خود باشد. فقط هنگام فشار داده شدن کلید موتور ها خاموش می شوند.