آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 20: آموزش کانترها در نرم افزار TIA Portal زیمنس

>آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 20: آموزش کانترها در نرم افزار TIA Portal زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه کار کانترها آشنا خواهید شد و انواع آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در هنگام برنامه نویسی پی ال سی S7-1200 زیمنس سه نوع کانتر مختلف وجود دارند که در زیر نام آنها آمده است:

 

که هر کدام از کانترهای بالا در مواقع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. که در نرم افزار TIA Portal زیمنس این کانترها در پنجره Instructions، و در منوی Basic Instruction و در قسمت Counter Operations موجود می باشند.

 

کانتر CTU

این کانتر دارای چند پایه مختلف می باشد که در زیر آمده است:

  • PV: مقداری که کانتر باید بشمارد
  • CV
  • R: برای ریست شدن استفاده می شود
  • CU: ورودی کانتر

نکته: قسمت CV برای مباحث پیشرفته می باشد و فعلا از آن استفاده نخواهیم کرد.

مثال: می خواهیم برنامه ای بنویسیم که اگر 5 بار ورودی فعال شد خروجی فعال شود.

نکته: این مثال توسط کانتر CTU نوشته شده است:

حل:

 

آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 20 آموزش کانترها در نرم افزار TIA Portal زیمنس - کانتر CTU

 

همانطور که در عکس بالا می بینید به پایه PV مقدار 5 را دادیم که اگر کنتاکت start 5 بار فشار داده شود خروجی ما فعال خواهد شد.

 

کانتر CTD

این کانتر برعکس کانتر CTU عمل می کند یعنی از عددی که در پایه PV قرار داده شده است به سمت عدد 0 شروع به شمردن می کند.

این کانتر دارای چند پایه مختلف می باشد که در زیر آمده است:

  • PV: مقداری که کانتر باید بشمارد
  • CV
  • LD: وقتی که این پایه فعال شود کانتر ست می شود.
  • CD: ورودی کانتر

نحوه عملکرد این پایه به این صورت است که وقتی LD فعال شود، مقدار کانتر برابر با مقدار PV شده و برنامه شروع به شمردن از آن عدد به سمت صفر می کند.

نوع عدد این کانتر قابل تغییر می باشد که می تواند عدد علامت دار، عدد بدون علامت، عدد اعشاری و ... باشد که فعلا نیازی به تغییر آن نداریم.

مثال: می خواهیم برنامه ای بنویسیم که اگر 5 بار ورودی فعال شد خروجی فعال شود.

نکته: این مثال توسط کانتر CTD نوشته شده است:

حل:

 

آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 20 آموزش کانترها در نرم افزار TIA Portal زیمنس - کانتر CTD

 

اگر بدون اینکه پایه LD را فعال کیم، ورودی را فعال کنیم عدد کانتر شروع به کم شدن می کند و از -1 شروع به کم کردن عدد می کند. اما اگر پایه LD که به ورودی i0.1 متصل کردیم فعال شود، عدد کانتر با مقدار PV مقدار دهی می شود که در اینجا مقدار PV 5 می باشد و با فعال کردن ورودی شروع به کم کردن از آن می کند تا وقتی به صفر برسد و در آن صورت خروجی ما فعال می شود.

 

کانتر CTUD

این کانتر هم می تواند کانتر CTU و هم می تواند کانتر CTD باشد و اینکار بستگی به اتصال تجهیزات به پایه های آن دارد.

 مثال: می خواهیم برنامه ای بنویسیم که اگر 5 بار ورودی فعال شد خروجی فعال شود.

نکته: این مثال توسط کانتر CTUD نوشته شده است:

حل:

 

آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 20 آموزش کانترها در نرم افزار TIA Portal زیمنس - کانتر CTUD

 

همانطور که در تصویر بالا می بینید، این مانند همان برنامه ای عمل می کند که با کانتر CTU نوشته ایم. یعنی از 0 تا 5 می شمارد و سپس خروجی را فعال می کند.