آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 21: دستورات مقایسه ای (Comparator Operations) در نرم افزار TIA Portal زیمنس

>آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 21: دستورات مقایسه ای (Comparator Operations) در نرم افزار TIA Portal زیمنس

در این قسمت از آموزش های پی ال سی S7-1200 زیمنس قصد آموزش دستورات مقایسه ای (Comparator Operations) را که توسط نمایندگی زیمنس ایران برای شما آماده شده است آموزش دهیم.

دستورات مقایسه ای برای مقایسه کردن یک مقدار با یک مقدار دیگر استفاده می شود. برای مثال می خواهیم مقدار کانتر را با عددی مقایسه کنیم و نتیجه آن را در خروجی ببینیم که در اینجا باید از دستورات مقایسه ای استفاده کرد.

 

این دستورات در پنجره Instructions، در منوی Basic Instructions و در قسمت Comparator operations قرار دارند.

مثال: می خواهیم برنامه ای بنویسیم که اگر مقدار کانتر برابر با 3 شد خروجی ما فعال شود.

حل: اول باید یک ورودی و یک کانتر اضافه کرده که به صورت زیر می شود:

 

آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 21 دستورات مقایسه ای (Comparator Operations) در نرم افزار TIA Portal زیمنس-01

 

حال در یک نتورک جدید یک دستور مقایسه ای برای این که چک کند که مقدار کانتر DB1 ما برابر با 3 است یا نه که برای این کار باید به صورت زیر عمل کرد:

  • در نتورک جدید از منوی Basic Operations و در قسمت Comparator Operations یک CMP == یا همان Equal اضافه می کنیم که از این دستور برای مقایسه برابری استفاده می شود.
  • یک assignment به عنوان خروجی در نتورک جدیدی که دستور مقایسه ای در آن  قرار دارد اضافه می کنیم.

که طراحی بالا به صورت زیر می شود:

 

آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 21 دستورات مقایسه ای (Comparator Operations) در نرم افزار TIA Portal زیمنس-02

 

حال باید مقادیر دستور مقایسه ای را مقدار دهی کنیم. مقدار دهی این دستور به این صورت است که در قسمت بالا کانتر که DB1 می باشد را قرار می دهیم، در قسمت Variant با کلیک روی آن نوع INT که عدد صحیح می باشد را انتخاب کرده و در پایین عدد 3 را قرار می دهیم.

نکته: هنگام انتخاب قسمت بالایی دستور مقایسه ای باید حواستان باشد که وقتی روی آن کلیک می کنید و کانتر را انتخاب می کنید بعد از آن باید پایه CV آن را در آن قسمت قرار دهید.

طراحی مثال بالا به صورت زیر می شود:

 

آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 21 دستورات مقایسه ای (Comparator Operations) در نرم افزار TIA Portal زیمنس-03

 

حال اگر برنامه را شبیه سازی و اجرا کنید می بینید که هنگامی که مقدار کانتر به عدد 3 برسد خروجی فعال می شود و اگر مقدار کانتر زیاد و یا کم شود خروجی غیر فعال می شود.

 

دستورات دیگر مقایسه ای به صورت زیر عمل می کنند:

  • CMP <>: مقایسه می کند که اگر مقدار بالایی با مقدار پایین یکسان نبود خروجی را فعال می کند.
  • CMP >=: مقایسه می کند که اگر مقدار بالایی بزرگتر یا مساوی مقدار پایین بود خروجی را فعال می کند.
  • CMP <=: مقایسه می کند که اگر مقدار بالایی کوچکتر یا مساوی مقدار پایین بود خروجی را فعال می کند.
  • CMP >: مقایسه می کند که اگر مقدار بالایی بزرگتر مقدار پایین بود خروجی را فعال می کند.
  • CMP <: مقایسه می کند که اگر مقدار بالایی کوچکتر مقدار پایین بود خروجی را فعال می کند.

و ... که بقیه دستورات در این مرحله نیاز نیست.