آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 27: نمایشگر CPU S7-1500

>آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 27: نمایشگر CPU S7-1500

 آشنایی با نمایشگر CPU S7-1500

نمایشگر  CPU S7-1500 گزینه ای دیگر برای عیب یابی می باشد. نمایشگر S71500 دارای چند گزینه می باشد که می توان به اطلاعات خطاها دسترسی پیدا می کرد.

از جمله :

  1. بافر
  2. آلارم ها 

 

  بافر تشخیص عیب  

نمایشگر CPU را برای نمایش خطاها و آلارم های به وجود آمده گزینه انتخاب درستی می باشد. برای دستیابی به اطلاعات بافر (Diagnostic Buffer) می توانید 2 مرحله ای که در زیر به ترتیب نام برده شده است را طی نمایید:

  1. انتخاب منو Diagnostic از طریق دکمه های جهت نما
  2. انتخاب گزینه Diagnostic Buffer 

 

 نکته! 

مشخصه دیگری که می تواند بسیار مفید باشد، نمایش منبع تحریک خطا است که علاوه بر جزییات خطا نمایش داده می شود. 

 

  نمایش آلارم های فعال  

  1. انتخاب منو Diagnostic از طریق دکمه های جهت نما
  2. انتخاب گزینه Alarms