آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 28: سمبول ها

>آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 28: سمبول ها

نمایندگی زیمنس و آموزش سمبول های نرم افزار TIA

سمبول های نرم افزار TIA Portal را در قسمت 28 آموزش پی ال سی های S7-1500 بشناسید. پیشنهاد زیمنس سیماتیک (نمایندگی زیمنس ایران) به شما مطالعه عیب یابی ماژول های مختلف می باشد. در ابتدا به آشنایی با سمبول ها خواهیم پرداخت.

 


مقاله پیشنهادی : نمایشگر CPU S7-1500 زیمنس


 

آشنایی با سمبول ها :

منظور از سمبول ها، آیکن هایی است که در نرم افزار به منظور خاصی برای شما نمایش داده می شود. این سمبل ها در نمایش وضعیت کاری دستگاه های PLC کمک های به سزایی دارد. سمبول ها در حالت آنلاین (Online) برای شناسایی وضعیت فعلی دستگاه PLC مورد استفاده قرار می گیرد. سمبول ها را می توان در سه ضعیت مختلف داده هایی را نشان دهند:

 1. وضعیت فعلی
 2. وضعیت مقایسه
 3. وضعیت کاری

در ادامه لیستی از سمبول های نمایش فعلی دستگاه با شرح عملکرد برای شما آموزش داده می شود. 

 

 سمبول ها با هدف نمایش وضعیت فعلی دستگاه PLC یا ماژول 

 

نمایندگی زیمنس - آموزش PLC - اتصال   : برقراری اتصال با یک CPU

نمایندگی زیمنس - آموزش PLC - اتصال برقرار نیست : در دسترس نبودن CPU در آدرس مربوطه

نمایندگی زیمنس - آموزش PLC - سمبل CPU پیکر بندی شده : CPU ها پیکربندی شده و CPU های موجود با یکدیگر سازگار نیستند. 

نمایندگی زیمنس - آموزش PLC - متوقف کلمه عبور : در برقراری اتصال آنلاین پنجره عبور کلمات رمز با یک CPU محافظت شده اند، و همچنین بدون تعیین کلمه عبور صحیح متوقف شده است. 

نمایندگی زیمنس - آموزش PLC - عدم وجود خطا : عدم وجود خطا

نمایندگی زیمنس - آموزش PLC - نیازمند به نعمیر : دستگاه نیازمند تعمیر خواهد بود. 

نمایندگی زیمنس - آموزش PLC - درخواست تعمیر : برای دستگاه، درخواست تعمیر شده است. 

نمایندگی زیمنس - آموزش PLC - وجود خطا : وجود یک خطا در دستگاه 

نمایندگی زیمنس - آموزش PLC - غیر فعال شدن دستگاه : غیر فعال شدن دستگاه یا ماژول

نمایندگی زیمنس - آموزش PLC - ماژول نمی تواند از CPU : دستگاه PLC یا ماژول ها نمی تواند از   CPU گرفته شود. 

نمایندگی زیمنس - آموزش PLC - در دسترس نبودن اطلاعات  : در دسترس نبودن داده های عیب یابی ( نمایش در صورت متفاوت بودن اطلاعات پیکربندی آنلاین و آفلاین  )

نمایندگی زیمنس - آموزش PLC - پیکربندی ماژول سازگار نیست : سازگار نبودن PLC یا ماژول های پیکربندی شده با دستگاه های موجود در ماژول های تحت یک CPU

نمایندگی زیمنس - آموزش PLC - پشتیبانی نکردن نمایش وضعیت :  ماژول های تحت یک CPU و پیکربندی شده، نمایش وضعیت را پشتیبانی نمی کند. 

نمایندگی زیمنس - آموزش PLC - مجهول بودن وضعیت ماژول : اتصال برقرار شده است، اما وضعیت ماژول ها مشخص نیست. 

نمایندگی زیمنس - آموزش PLC - وجود خطای سخت افزاری : وجود خطای سخت افزاری در سطح پایین تر

 

 سمبول ها با هدف نمایش وضعیت مقایسه دستگاه PLC یا ماژول 

اگر در پروژه به تغییراتی از جمله حذف و اضافه کردن یک ماژول یا حتی تغییرات در برنامه کاربر الزامی شد، باید تغییر حالت از Online به Offline را ابتدا انجام دهید. پس از انجام دانلود لازمه و همچنین Compile کردن، پروژه را به حالت آنلاین برگردانید. با تغییر آنلاین به آفلاین برنامه عملیات مقایسه به صورت خودکار در پروژه صورت می گیرد و نتیجه این مقایسه توسط سمبول ها نمایش داده میشود. 

 

نمایندگی زیمنس ایران - سمبول های مقیسه ای

 

شرح سمبول ها عبارتند از : 

نمایندگی زیمنس ایران - فروش پی ال سی S7-1500 زیمنس -  : وجود تفاوت های سخت افزاری در حالت های آنلاین و آفلاین پروژه 

نمایندگی زیمنس ایران - فروش پی ال سی S7-1500 زیمنس - سمبول های مقایسه ای :  وجود تفاوت های نرم افزاری در حالت های آنلاین و آفلاین پروژه 

نمایندگی زیمنس ایران - فروش پی ال سی S7-1500 زیمنس - تفاوت در جز : تفاوت یک جز خاص در حالت آنلاین و آفلاین 

نمایندگی زیمنس ایران - فروش پی ال سی S7-1500 زیمنس - تفاوت جز در حالت آنلاین  : وجود تنهای یک جز خاص پروژه در حالت آنلاین 

نمایندگی زیمنس ایران - فروش پی ال سی S7-1500 زیمنس - یک جز خاص در حالت آفلاین : وجود تنهای یک جز خاص پروژه در حالت آفلاین

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی S71500 - یکسان بودن اطلاعات پروژه  : یکسان بودن اطلاعات پروژه در حالت آنلاین و آفلاین پروژه