آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 34 : حفاظت بلوک برنامه نویسی

>آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 34 : حفاظت بلوک برنامه نویسی

نمایندگی زیمنس و آموزش حفاظت بلوک برنلمه نویسی

حفاظت بلوک برنامه نویسی از طریق گزینه Know -how protection صورت می گیرد. برای حفاظت یک یا چند بلوک برنامه نویسی می توانید حفاظت کنید. بلوک OB، FB و FC را در برابر دسترسی های غیر مجاز در برنامه کاربر محافظت نمایید و جزیی از الزامات به شمار آورید. برای این نوع حفاظت هم یک کلمه عبور به بلوک مورد نظر با هدف محدود سازی دسترسی ها در نظر گرفته می شود. 

 

دسترسی به اطلاعات بلوک برنامه نویسی بدون حفاظت:

 1. عنوان بلوک، توضیحات و خصوصیات بلوک
 2. پارامترهای بلوک (INPUT, OUTPUT, IN, OUT, RETURN)
 3. ساختار فراخوانی برنامه 
 4. تگ های سراسری (Global) بدون اطلاعات مربوط به نقطه استفاده

 

عملیاتی که می توانند روی یک بلوک حفاظت شده انجام شوند:

 1. کپی و حذف
 2. فراخوانی در یک برنامه 
 3. مقایسه آنلاین/آفلاین
 4. دانلود

 

پیکربندی حفاظت در برابر دسترسی به بلوک های برنامه نویسی

برای پیکربندی حفاظت در برابر دسترسی ها مراحل زیر را طی نمایید:

 1. دابل کلیک بر روی گزینه Program Block   نمایندگی زیمنس - پی ال سی S7-1500 زیمنس - پیکربندی حفاظت در برابر دسترسی به بلوک برنامه نویسی
 2. انتخاب بلوک مورد نظر
 3. وارد تنظیمات Properties شوید. 
 4. کلیک بر روی گزینه Protection از زبانه General   نمایندگی زیمنس - آموزش plc s7-1500 زیمنس - تنظیم حفاظت بلوک های برنامه نویسی
 5. باز کردن پنجره Know-how protection
 6. کلیک بر روی دکمه Define   نمایندگی زیمنس - آموزش plc s7-1500 زیمنس - تنظیم حفاظت بلوک های برنامه نویسی
 7. وارد کردن کلمه عبور در پنجره Define Password   نمایندگی زیمنس - آموزش plc s7-1500 زیمنس - تنظیم حفاظت بلوک های برنامه نویسی
 8. نمایش بلوک با یک قفل علامت گذاری شده

 

باز کردن بلوک های حفاظت شده از طریق وارد کردن کلمه عبور

 1. دابل کلیک بر روی بلوک مورد نظر در نمودار درختی
 2. نمایش پنجره Access protection
 3. وارد کردن کلمه عبور اختصاص یافته به بلوک

  نکته!   در صورت لزوم می توانید Network های موجود را حذف یا اضافه کرد.

 

حذف حفاظت دسترسی به بلوک های برنامه نویسی 

 1. انتخاب بلوک مورد نظر
 2. باز کردن منو Edit
 3. انتخاب گزینه  Know-how protection   نمایندگی زیمنس - آموزش plc s7-1500 زیمنس - تنظیم حفاظت بلوک های برنامه نویسی
 4. برداشتن تیک Hide code know-how protection

نمایندگی زیمنس - آموزش plc s7-1500 زیمنس - تنظیم حفاظت بلوک های برنامه نویسی