آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 35 : حفاظت در برابر کپی

>آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 35 : حفاظت در برابر کپی

نمایندگی زیمنس و آموزش حفاظت در برابر کپی در زیمنس سیماتیک

در قسمت های پیشین حفاظت در برابر بلوک برنامه نویسی و همچنین حفاظت دسترسی برای نمایشگر CPU S7-1500 زیمنس را  آموزش داده ایم. در این قسمت در نظر داریم به شما آموزش دهیم تا برنامه یا بلوک های برنامه نویسی شده را به یک کارت حافظه (SIMATIC Memory Card) یا CPU خاص وابسته نمایید. با بهره گیری از حفاظت در برابر کپی این هدف محقق می شود. بدین صورت که لازم است شماره سریال کارت حافظه،CPU یا حتی بلوک های برنامه نویسی شده را لینک کنید. 

 

 نکته! 

اگر تصمیم گرفتید که برای بلوک های برنامه نویسی خود، حفاظت در برابر کپی را در نظر بگیرید. باید بلوک را از طریق گزینه Know-how Protection مراحل را طی کنید. ( جهت آموزش این مراحل مقاله پیشین را مطالعه کنید. ) 

زیرا بدون حفاظت از بلوک با استفاده از گزینه Know-how Protection، هر فردی می تواند حفاظت در برابر کپی را ری استارت کند. پس ابتدا قابلیت حفاظت در برابر کپی را تنظیم کنید تا به صورت خواندنی تبدیل شود. 

 

مراحل پیکربندی حفاظت در برابر کپی برای بلوک های برنامه نویسی

 1. وارد بخش Properties بلوک شوید.
 2. از قسمت General، گزینه Protection را انتخاب کنید. 
 3. از منو Copy Protection، نوع وابسته سازی را انتخاب نمایید. 
  1. No binding: گزینه پیش فرض است و به معنای بدون حفاظت است. 
  2. Bind to serial number of the memory card: با انتخاب این گزینه بلوک مورد نظر به شماره سریال کارت حافظه وابسته می شود. 
  3. Bind to serial number of the CPU: با انتخاب این گزینه بلوک مورد نظر به شماره سریال CPU وابسته می شود.
 4. شماره سریال مربوطه را در کادر Enter serial number  وارد نمایید. 
 5. فعال کردن حفاظت از طریق Know-how Protection از قسمت Protection

 

نمایندگی زیمنس - آموزش plc 1500 - حفاظت در برابر کپی

نمایندگی زیمنس - آموزش پی ال سی 1500 - حفاظت در برابر کپی با سریال

نمایندگی زیمنس - حفاظت در برابر کپی با سریال memory card

 

حذف حفاظت در برابر کپی از روی یک بلوک

 1. حفاظت Know-how Protection را بر دارید. ( مراحل حذف حفاظت Know-how Protection )
 2. وارد بخش Properties بلوک شوید.
 3. از قسمت General، گزینه Protection را انتخاب کنید.
 4. از منو گشودنی Copy Protection، گزینه No binding را انتخاب نمایید.