تابلو برق های صنعتی

>تابلو برق های صنعتی

تابلو برق چیست؟

تابلو برق (Electrical Enclosure)، یک محفظه با تجهیزات برقی می باشد که با هدف کنترل و همچنین توزیع انرژی الکتریکی به کار گرفته می شود. دلیل استفاده از تابلو برق ها عبارتند از :

 1. امکان کنترل 
 2. حفاظت بیشتر
 3. کاهش هزینه سیستم
 4. تعمیر و نگداری ساده تر
 5. ایمنی بیشتر

 

 نکته! 

یکی از دلایلی که تابلو برق را به وجود آمدند، مشکلات ناشی از نصب تجهیزات بود. در گذشته خطرات ناشی از عوامل محيطی و مشکلات ناشی از نصب تجهيزات و پديده‌هايي مانند اتصال کوتاه در تجهيزات الکتريکی به وجود آمده است، پس به این دلیل ضرورت افزایش ايمنی بیش از پیش احساس می‌شد، بدین ترتیب متخصصان تابلو برق را طراحی و به بازار عرضه کردند. 

 

انواع تابلو برق:

 1. تابلوی ایستاده قابل دسترسی از جلو
 2. سلولی
 3. تمام بسته دیواری اصلی
 4. تمام بسته دیواری نیمه اصلی 
 5. تمام بسته دیواری فرعی 

 

ساختار تابلو برق ها Metal Enclosed:

 1. تابلو Metal Clad: به صورت تفکیک محفظه های مختلف
 2. تابلو Compartment: محفظه های مختلف تفکیک نشده اند. 

 

انواع تابلو برق از نظر سطح ولتاژ‌:

 1. فشار ضعیف (LV): ولتاژ آن تا 1000 ولت
 2. فشار متوسط (MV): ولتاژ آن بین 1000 تا 63000 ولت
 3. فشار قوی (HV): ولتاژ 63000 تا 400000 ولت

 

انواع تابلو برق فشار ضعیف و متوسط:

 1. تابلوی ايستاده (Fix) ثابت
 2. تابلوی ايستاده (Withdraw able) کشويي

 

انواع تابلو برق از جهت محل نصب:

 1. داخلی (Indoor)
 2. فضای باز (Outdoor)