تفاوت تابلو برق صنعتی و کنتوری

>تفاوت تابلو برق صنعتی و کنتوری

تفاوت تابلو برق صنعتی و کنتوری

تفاوت تابلو برق صنعتی و کنتوری را باید به صورت جداگانه بررسی کنیم. ابتدا تابلو برق صنعتی  به صورت مختصر را تعریف می نماییم. تابلو برق یک محفظه فلزی همانند قفسه کتاب یا جعبه می باشد که طبق قوانین خاص برق، تجهیزات را در آن جایگذاری می نمایند. تابلو برق عمومی و کنتورها هر دو به عنوان تابلو برق ساختمانی می باشد. 

 

 تابلو برق صنعتی 

هر کدام از تجهیزاتی که در تابلو قرار می گیرند، عملکرد خاص و متفاوتی را دارند. علت طراحی تابلو برق ها خطرات احتمالی و همچنین خطاهایی همانند اتصال کوتاه بود.

میزان بسته بودن تابلوها متفاوت است و مهندسان مربوطه با توجه به 2 عامل آن را تعیین می کنند:

  1. میزان عوامل محیطی (آب، گرد و غبار و ... ) 
  2. پارامتر IP دامنه آن از IP00 تا IP68 

 

 نکته! 

تابلو برق ها از لحاظ مقاومت با کمترین میزان در رده IP00 و با بیشترین مقاومت در برابر نفوذ آب با فشار واتر جت با IP68 مشخص می شود.

 تابلو برق کنتوری 

برق همانطور که در بسیاری از موارد به کمک بشر آمده است و تقریبا همه امکانات ما وابسته به برق شده است. در کنار این موارد مخاطراتی را به همراه داشته است که سبب ضررهای مالی می شود. زمانی که برق تولید می شود، توزیع به منازل مسکونی، مراکز مختلف درمانی، آموزشی و ... آغاز می شود. تعیین قیمت و و میزان مصرف کاربران کابل ورودی را نخست به یک سامانه اندازه گیری وارد کرده و پس از آن جریان برق موجود در داخل آن در دسترس مصرف کننده قرار خواهد گرفت. 

 

تعریف تابلو برق کنتور

کنتور به محفظه هایی می گویند که مجموعه تجهیزات محاسبه میزان برق ورودی مثل کنتور، کلید محافظ و ... از برق گرفتگی ناگهانی کاربران حفاظت می نماید.