انتخاب رله حرارتی یا رله بیمتال

>انتخاب رله حرارتی یا رله بیمتال

رله های حرارتی همان رله های بیمتال هستند؟

پاسخ این سوال بله است. از این رله ها در راستای حفاظت در مقابل اضافه بار مورد استفاده قرار می گیرد. اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در ادامه به این موضوع مفصل پرداخته شده است. با زیمنس سیماتیک (نمایندگی زیمنس) همراه باشید. 

 


مقاله پیشنهادی: انواع کلید محافظ جان در صنعت


رله بی متال یا حرارتی

در صنعت برق یکی از رایج ترین رله ها، رله های حرارتی است. این رله های حرارتی به صورت سری در مدار موتور تعبیه شده است و وظیفه حفاظت دستگاه ها در مقابل اضافه بار را عهده دار هستند. 

 

 ساختمان رله های حرارتی 

ساختمان رله بیمتال متشکل از دو فلز ناهمجنس با ضریب انبساط متفاوت است. عنصر بیمتال ها به صورت یک دیسک دو فلز است که در حالت گرم به سمت فلزی که ضریب انبساط پایین تری دارد خمیدگی پیدا می کند و در صورت سرد شدن به حالت اولیه باز می گردد. معمولا یک تماس الکتریکی در یک سو یا سوی دیگر این عنصر برقرار می شود و از آن به عنوان یک دماپا استفاده می کنند. کلید بیمتال یک کلید حساس به دما است که بر پایه عنصر بیمتال ساخته شده است. 

 

 اجزای رله حرارتی 

  1. ترمینال های اتصال به کابل موتور
  2. ترمینال مشترک مدار فرمان
  3. ترمینال باز و بسته مدار فرمان
  4. تیغه (اتصال به کنتاکتور)
  5. پیچ تنظیمات جریان
  6. پیچ تغییر وضعیت

 

 توضیحات:  در زمان استفاده ار یک رله حرارتی یا همان بی متال سه فاز در مدار تک فاز دو تیغه بی متال را با هم سری می کنیم و سیم فاز را از آن عبور می دهیم و تیغه سوم برای سیم نول استفاده می شود.