تست تابلو برق

>تست تابلو برق

تست تابلو برق صنعتی

گستردگی استفاده از تابلو برق های صنعتی در صنایع مختلف از مسائل پر اهمیت در برق صنعتی می باشد. عملکرد تابلو برق ها به گونه ای است که با بروز مشکل در یکی از اجزا، کل سیستم الکتریکی با اختلال رو به رو خواهد شد. تابلو برق ها را باید در چند مراحل تست نمایید:

 1. تست عایق
 2. تست مقاومت
 3. تست دی الکتریک
 4. تست ولتاژ ضربه

 

تست عایق به چه صورت انجام می شود؟

برای چک کردن عایق باید مقاومت عایق تجهیزات را اندازه گیری نمایید. بررسی دی الکتریک را در این مرحله فراموش نکنید و پس از آن باید اتصالات را بررسی نمایید. تست هایی که باید انجام شود عبارتند از:

 1. سیم کشی ها
 2. تست درجه حفاظت
 3. بررسی مجاز بودن فاصله ها
 4. تست کارکرد الکتریکی
 5. تست درجه حفاظت
 6. چک کردن مشخصات تجهیزات
 7. اندازه گیری و بررسی مقاومت در برابر شوک الکتریکی

 

تست مقاومت عایقی

اندازه گیری مقاومت عایقی در تابلو برق ها از جمله تست های کاربردی می شود. توجه داشته باشید که برای بررسی و تست تابلو برق با روش مقاومت عایقی باید از تست دی الکتریک استفاده نمایید. با استفاده از مگاهم متر مقاومت عایقی را به همراه حداقل ولتاژ 500 ولت DC اندازه گیری نمایید. در این روش تست در میان بخش های هادی بیگانه و مدارها، ولتاژ مورد نیاز اعمال می شود. علاوه بر این مورد تمام فاز و نول ها را به یکدیگر متصل کنیم. نکات امنیتی تست با روش عایقی عبارتند از:

 1. خاموش کردن تابلو برق 
 2. عدم اتصال بودن بار به تابلو برق
 3. قرار دادن تمام کلیدها و مدارشکن ها بر روی حالت ION

 

تست دی الکتریک

در این نوع تست عایق UI درون فرکانس تابلو برق اندازه گیری می شود. در زمان تست دی الکتریک باید 3 نکته مهم را رعایت نمایید:

 1. هیچ گونه باری به تابلو برق تحمیل نشده باشد. 
 2. تابلو برق در حالت خاموش باشد. 
 3. از عدم اتصال دریافت کننده های برقی اطمینان حاصل فرمایید. 

 

4 مرحله تست دی الکتریک:

 1. بین هر قطب از هر مدار و قسمت رسانای تابلو
 2. بین هر قطب از مدار اصلی و قطب های دیگر
 3. بین تمام مدارهایی که اتصال الکتریکی بین آنها برقرار نمی باشد. 
 4. بین مدار محافظ و قسمت رسانای تابلو 

 

تست ولتاژ ضربه:

در این تست برای هر پلاریته این ولتاژ در فاصله معینی که حداقل یک ثانیه خواهد بود اعمال می شود. متناسب با ارتفاع، مهلت میزان ولتاژ اعمال شده تعیین می شود. این ولتاژ با عنوان Uimp شناخته می شود. در زمان انجام تست حتما از دستکش های عایق استفاده نمایید و همچنین علامت زدن مکان تست و طبق نظر کارشناسان حرفه ای این تست را انجام دهید.