نام زیمنس از کجا شروع شد؟

>نام زیمنس از کجا شروع شد؟

در سال های 1800 تا 1900 میلادی شخصی به نام  زیمنس با ثبت اختراع تلگراف ساده بنیانگذار شرکت زیمنس شد، که پس از آغاز به کار زیمنس این شرکت اقدام به نصب خطوط تلفن بین شهرهای آلمان را کرد.

زیمنس این اقدام را به بهترین نحو به انجام رساند. این عملیات نصب و راه اندازی یک امتیاز قوی و بزرگ برای شرکت زیمنس بود.

در همان سال های میلادی زیمنس اقدام به انعقاد قرارداد جهت نصب و خدمات تلگراف در سنپترزبورگ نمود.

که این عملیات کلیه خدمات اعم از نگه داری و تامین قطعات جهت راه اندازی تلگراف بود.

شرکت زیمنس برای اولین بار نمایندگی زیمنس را درسنپترزبورگ آغاز کرد. درهمان سال نمایندگی زیمنس دیگری در انگلستان راه اندازی شد. آقای زیمنس در سال های 1800 تا 1900 میلادی با توجه به رشد جمعیت دنیا اقدام به انجام عملیات های اجرایی زیمنس در سراسر دنیا را آغازکرد تا نام زیمنس را جهانی کند.

زیمنس پس از راه اندازی شرکت های زیمنس متعدد در دیگر کشورها به خصوص نمایندگی زیمنس در ایران از کار کناره گیری و نماینده زیمنس که از آشنایان خود بود را برسرکار نشاند. در آن سال ها شرکت زیمنس به یک شرکت سهامی عام تبدیل شد.

چندی نگذشت که شیپور جنگ جهانی اول به صدا در آمد و بازار محصولات زیمنس رو به خاموشی رفت.

پس از جنگ جهانی اول، شرکت زیمنس تقریبا 50% از سرمایه خود را بر اثر جنگ از دست داد. اما زمان زیادی نگذشت که زیمنس بامدیریت خاندان زیمنس مجدداً به قدرت خود دست پیدا کرد. اگرچه جنگ جهانی اول باعث کندی روند پیشرفت زیمنس شد اما باعث شد زیمنس قوی تر کار خود را آغاز کند به حدی که در جنگ جهانی دوم در روند فعالیت زیمنس تاثیری نداشت.

پس از جنگ جهانی، زیمنس با بستن قرارداهای طولانی و بزرگ اقدام به بازسازی راه آهن وخدمات نیروگاهی وهمچنین راه اندازی نمایندگی زیمنس به خصوص نمایندگی زیمنس در ایران نمود.

با افزایش فعالیت زیمنس، درسال های 1900 تبدیل به یک قدرت جهانی و ورود به عرصه رقابت بزرگ جهانی پیدا کرد.

هم اکنون بیش از 200 کشورها مختلف دنیا دارای نمایندگی رسمی زیمنس هستند.

زیمنس سیماتیک نمایندگی زیمنس در تهران