بی متال و رله Overload زیمنس

بی متال زیمنس وسیله یحفاظت کننده ی موتور در برابر جریان اضافی است و در دو نوع مغناطیسی و حرارتی وجود دارد.

اورلود حرارتی زیمنس :

نوع حرارتی اورلود زیمنس ، در انواع مختلفی ساخته می شود که متداول ترین نوع آن (بی‌متالی) است. این نوع از رله ی اضافه جریان همراه با کنتاکتورزیمنس در مدار، سری با موتور نصب می گردد. از اورلود بی متالی در کلید اتوماتیک زیمنس نیز جهت حفاظت در برابر جریان زیاد استفاده می شود.

ساختمان داخلی بی متال زیمنس :
همان طور كه در شكل زير مشاهده مي كنيد در ساختمان داخلي آنها از دو فلز آهن و برنج كه بر روي هم پرس شده و به صورت به صورت يكپارچه ديده مي شوند استفاده شده است.


طرز کار رله ی حرارتی زیمنس (بی متال):

در رله هاي حرارتي زیمنس ، سه تيغه تعبيه شده كه سيم حا مل جريان چند حلقه به دور آن پيچيده مي شود. در اثر عبور جريان اضا فه بار، هادي ها گرم ، حرارات به بي متال منتقل مي شود و با عث خم شدن تيغه مي شود. حركت هر يك از بي متالها به اهرمي فشار مي آورد و با جا به جا شدن اهرم ، يك ميكرو سوئچ كه داراي كنتاكت تبديل باز و بسته است تغيير وضعيت مي دهد و مدار فرمان را قطع مي كند. این رله ها تنظیم پذیر هستند. در نمونه ی سه فاز این رله ها رله ی حرارتی از سه پل قدرت برای عبور جریان اصلی مصرف کننده تشکیل شده و دو کنتاکت فرمان دارد. یکی کنتاکت بسته جهت قطع مدار تغذیه ی کناکتور و دیگری کنتاکت زیمنس باز که پس از عمل بی متال بسته می شود و برای اطلاع دادن از خطای حاصل در مدار است. بعضی از این رله ها دارای کلیدی هستند که برای دو حالت دستی و اتوماتیک طراحی شده اند، بدین مفهوم که در حالت دستی پس از قطع بی متال باید دگمه ی RESET را فشار داد تا رله به حالت اول بازگردد. در حالت اتوماتیک رله پس از مدت زمان معینی به حالت اول باز می گردد.


بی متال زیمنس در نمایندگی رسمی زیمنس موجود میباشد.
ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی
13RU2116-0DB0Overload relay 0.22...0.32 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
23RU2116-0EB0Overload relay 0.28...0.40 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
33RU2116-0EB1Overload relay 0.28...0.40 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Stand-alone installation Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
43RU2116-0FB0Overload relay 0.35...0.50 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
53RU2116-0GB0Overload relay 0.45...0.63 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
63RU2116-0GB1Overload relay 0.45...0.63 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Stand-alone installation Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
73RU2116-0HB0Overload relay 0.55...0.80 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
83RU2116-0JB0Overload relay 0.70...1.0 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
93RU2116-0JB1Overload relay 0.70...1.0 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Stand-alone installation Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
103RU2116-0KB0Overload relay 0.90...1.25 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
113RU2116-1AB0Overload relay 1.1...1.6 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
123RU2116-1AB1Overload relay 1.1...1.6 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Stand-alone installation Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
133RU2116-1BB0Overload relay 1.4...2.0 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
143RU2116-1CB0Overload relay 1.8...2.5 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
153RU2116-1CB1Overload relay 1.8...2.5 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Stand-alone installation Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
163RU2116-1DB0Overload relay 2.2...3.2 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
173RU2116-1EB0Overload relay 2.8...4.0 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
183RU2116-1EB1Overload relay 2.8...4.0 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Stand-alone installation Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
193RU2116-1FB0Overload relay 3.5...5.0 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
203RU2116-1GB0Overload relay 4.5...6.3 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
213RU2116-1GB1Overload relay 4.5...6.3 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Stand-alone installation Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
223RU2116-1HB0Overload relay 5.5...8.0 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
233RU2116-1JB0Overload relay 7.0...10 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
243RU2116-1JB1Overload relay 7.0...10 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Stand-alone installation Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
253RU2116-1KB0Overload relay 9.0...12.5 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
263RU2116-4AB0Overload relay 11...16 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
273RU2116-4AB1Overload relay 11...16 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Stand-alone installation Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
283RU2126-1JB0Overload relay 7.0...10 A Thermal For motor protection Size S0, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
293RU2126-1KB0Overload relay 9.0...12.5 A Thermal For motor protection Size S0, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
303RU2126-4AB0Overload relay 11...16 A Thermal For motor protection Size S0, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
313RU2126-4BB0Overload relay 14...20 A Thermal For motor protection Size S0, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
323RU2126-4CB0Overload relay 17...22 A Thermal For motor protection Size S0, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
333RU2126-4DB0Overload relay 20...25 A Thermal For motor protection Size S0, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
343RU2126-4DB1Overload relay 20...25 A Thermal For motor protection Size S0, Class 10 Stand-alone installation Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
353RU2126-4EB0Overload relay 27...32 A Thermal For motor protection Size S0, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
363RU2126-4FB0Overload relay 34...40 A Thermal For motor protection Size S0, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
373RU2126-4NB0Overload relay 23...28 A Thermal For motor protection Size S0, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
383RU2126-4PB0Overload relay 30...36 A Thermal For motor protection Size S0, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
393RU2136-4FB0Overload relay 28...40 A Thermal For motor protection Size S2, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
403RU2136-4FB1Overload relay 28...40 A Thermal For motor protection Size S2, Class 10 Stand-alone installation Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
413RU2136-4GB0Overload relay 36...45 A Thermal For motor protection Size S2, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
423RU2136-4HB0Overload relay 40... 50 A Thermal For motor protection Size S2, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
433RU2136-4JB0Overload relay 54...65 A Thermal For motor protection Size S2, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
443RU2136-4JB1Overload relay 54...65 A Thermal For motor protection Size S2, Class 10 Stand-alone installation Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
453RU2136-4KB0Overload relay 62...73 A Thermal For motor protection Size S2, Class 10A Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
463RU2136-4QB0Overload relay 47...57 A Thermal For motor protection Size S2, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
473RU2136-4QB1Overload relay 47...57 A Thermal For motor protection Size S2, Class 10 Stand-alone installation Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
483RU2136-4RB0Overload relay 70...80 A Thermal For motor protection Size S2, Class 10A Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
493RU2146-4KB0Overload relay 57...75 A Thermal For motor protection Size S3, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
503RU2146-4LB0Overload relay 70...90 A Thermal For motor protection Size S3, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
513RU2146-4LB1Overload relay 70...90 A Thermal For motor protection Size S3, Class 10 Stand-alone installation Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
523RU2146-4MB0Overload relay 80...100 A Thermal For motor protection Size S3, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
533RU2146-4MB1Overload relay 80...100 A Thermal For motor protection Size S3, Class 10 Stand-alone installation Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset موجود در نمایندگی زیمنس ایران
543RU2916-3AA01stand-alone assembly support for 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 Size S00 Stand-alone installation Main circuit: Screw Auxiliary circuit: -- موجود در نمایندگی زیمنس ایران
553RU2926-3AA01stand-alone assembly support for 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 Size S0 Stand-alone installation Main circuit: Screw Auxiliary circuit: -- موجود در نمایندگی زیمنس ایران
563RU2936-3AA01stand-alone assembly support for 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 Size S2 Stand-alone installation Main circuit: Screw موجود در نمایندگی زیمنس ایران
573RU2946-3AA01stand-alone assembly support for 3RU21/3RB30/3RB31 Size S3 Main circuit: screw terminal موجود در نمایندگی زیمنس ایران