سافت استارتر زیمنس

سافت استارتر زیمنس وسیله ای برای راه اندازی نرم و تدریجی الکتروموتور میباشد.


در کلیه کارخانجات و واحد های صنعتی جهت راه اندازی الکتروموتورهای زیمنس از دو روش عمده ضربه ای و روش نرم استفاده می شود.


در روش ضربه ای عمدتاً شامل نصب کنتاکتور زیمنس به صورت ستاره مثلث برروی تابلوبرق نصب می شود که دارای عمرکمتری نسبت به روش نرم دارد.


در روش نرم از سافت استارتر زیمنس استفاده می شود که الکتروموتور به صورت تدریجی وارد مدار می شود وآسیب کمتری نسبت به حالت ضربه ای دارد. در روش نرم، سافت استارتر زیمنس تنها یک کابل 3 رشته به سافت استارتر متصل می شود و بنابراین صرفه جویی قابل توجهی درهزینه کابل نسبت به حالت ضربه ای و کنتاکتور دارد.


سافت استارترهای زیمنس دارای کنتاکتور BYPASS داخلی است.


وظیفه ی این کنتاکتورها این است که پس از اتمام مراحل راه اندازی نرم دیگرنیازی به تریستور نیست و میتوان برای افزایش طول عمر این قطعات آنها از مدارخارج و کنتاکتور BYPASS وظیفه اتصال کامل ورودی سافت استار زیمنس را برعهده دارد که باعث می شود جریان مصرفی موتور از این کنتاکتور عبورکند و اتلافی در کلیدهای نیمه هادی یا همان تریستورها نباشد.


سافت استارتر زیمنس موجود در انبار شرکت زیمنس سیماتیک نمایندگی رسمی زیمنس در ایران

ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی
13RW4024-1BB14SIRIUS soft starter S0 12.5 A, 5.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
23RW4026-1BB14SIRIUS soft starter S0 25 A, 11 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
33RW4027-1BB14SIRIUS soft starter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
43RW4028-1BB14SIRIUS soft starter S0 38 A, 18.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
53RW4036-1BB14SIRIUS soft starter S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
63RW4037-1BB14SIRIUS soft starter S2 63 A, 30 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
73RW4046-1BB14SIRIUS soft starter S3 80 A, 45 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
83RW4047-1BB14SIRIUS soft starter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
93RW4055-6BB44SIRIUS soft starter S6 134 A, 75 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5055-6AB14<< موجود در نمایندگی زیمنس ایران
103RW4056-6BB44SIRIUS soft starter S6 162 A, 90 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5056-6AB14<< موجود در نمایندگی زیمنس ایران
113RW4073-6BB44SIRIUS soft starter S12 230 A, 132 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5073-6AB14<< موجود در نمایندگی زیمنس ایران
123RW4074-6BB44SIRIUS soft starter S12 280 A, 160 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5074-6AB14<< موجود در نمایندگی زیمنس ایران
133RW4074-6BB44SIRIUS soft starter S12 280 A, 160 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5074-6AB14<< موجود در نمایندگی زیمنس ایران
143RW4075-6BB44SIRIUS soft starter S12 356 A, 200 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5075-6AB14<< موجود در نمایندگی زیمنس ایران
153RW4076-6BB44SIRIUS soft starter S12 432 A, 250 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5076-6AB14<< موجود در نمایندگی زیمنس ایران
163RW5055-6AB14SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
173RW5056-6AB14SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
183RW5072-6AB14SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
193RW5073-6AB14SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
203RW5074-6AB14SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
213RW5074-6AB14SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
223RW5075-6AB14SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
233RW5076-6AB14SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
243RW5077-6AB14SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
253RW5213-1AC14SIRIUS soft starter 200-480 V 13 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog outputموجود در نمایندگی زیمنس ایران
263RW5213-1AC14SIRIUS soft starter 200-480 V 13 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
273RW5215-1AC14SIRIUS soft starter 200-480 V 25 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
283RW5216-1AC14SIRIUS soft starter 200-480 V 32 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
293RW5217-1AC14SIRIUS soft starter 200-480 V 38 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
303RW5224-1AC14SIRIUS soft starter 200-480 V 47 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
313RW5225-1AC14SIRIUS soft starter 200-480 V 63 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
323RW5226-1AC14SIRIUS soft starter 200-480 V 77 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
333RW5227-1AC14SIRIUS soft starter 200-480 V 93 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
343RW5234-6AC14SIRIUS soft starter 200-480 V 113 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
353RW5235-6AC14SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
363RW5236-6AC14SIRIUS soft starter 200-480 V 171 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
373RW5243-6AC14SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
383RW5244-6AC14SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
393RW5245-6AC14SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
403RW5246-6AC14SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
413RW5247-6AC14SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
423RW5248-6AC14SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output موجود در نمایندگی زیمنس ایران
433RW5513-1HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 13 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
443RW5514-1HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 18 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
453RW5515-1HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 25 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
463RW5516-1HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 32 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
473RW5517-1HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 38 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
483RW5524-1HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 47 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
493RW5525-1HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 63 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
503RW5526-1HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 77 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
513RW5527-1HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 93 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
523RW5534-6HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 113 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
533RW5535-6HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
543RW5543-6HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 210 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
553RW5544-6HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 250 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
563RW5545-6HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
573RW5546-6HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 315 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
583RW5546-6HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
593RW5547-6HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
603RW5548-6HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
613RW5552-6HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 630 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
623RW5553-6HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 720 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
633RW5554-6HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 840 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
643RW5556-6HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 1100 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
653RW5558-6HA14SIRIUS soft starter 200-480 V 1280 A, 110-250 V AC Screw terminals موجود در نمایندگی زیمنس ایران
663RW5900-0CC00COM connecting cable 0.3 m for 3RW50 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
673RW5980-0CP00communication module PROFIBUS موجود در نمایندگی زیمنس ایران
683RW5980-0CT00communication module Modbus TCP موجود در نمایندگی زیمنس ایران
693RW5980-0HF00HMI module High-Feature موجود در نمایندگی زیمنس ایران
703RW5980-0HS00HMI module Standard موجود در نمایندگی زیمنس ایران