سافت استارتر زیمنس

سافت استارتر زیمنس وسیله ای برای راه اندازی نرم و تدریجی الکتروموتور میباشد.


در کلیه کارخانجات و واحد های صنعتی جهت راه اندازی الکتروموتورهای زیمنس از دو روش عمده ضربه ای و روش نرم استفاده می شود.


در روش ضربه ای عمدتاً شامل نصب کنتاکتور زیمنس به صورت ستاره مثلث برروی تابلوبرق نصب می شود که دارای عمرکمتری نسبت به روش نرم دارد.


در روش نرم از سافت استارتر زیمنس استفاده می شود که الکتروموتور به صورت تدریجی وارد مدار می شود وآسیب کمتری نسبت به حالت ضربه ای دارد. در روش نرم، سافت استارتر زیمنس تنها یک کابل 3 رشته به سافت استارتر متصل می شود و بنابراین صرفه جویی قابل توجهی درهزینه کابل نسبت به حالت ضربه ای و کنتاکتور دارد.


سافت استارترهای زیمنس دارای کنتاکتور BYPASS داخلی است.


وظیفه ی این کنتاکتورها این است که پس از اتمام مراحل راه اندازی نرم دیگرنیازی به تریستور نیست و میتوان برای افزایش طول عمر این قطعات آنها از مدارخارج و کنتاکتور BYPASS وظیفه اتصال کامل ورودی سافت استار زیمنس را برعهده دارد که باعث می شود جریان مصرفی موتور از این کنتاکتور عبورکند و اتلافی در کلیدهای نیمه هادی یا همان تریستورها نباشد.


سافت استارتر زیمنس موجود در انبار شرکت زیمنس سیماتیک نمایندگی رسمی زیمنس در ایران

ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی
13RW 4453-6BC44 315KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
23RW 4454-6BC44 355KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
33RW 4455-6BC44 400KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
43RW3024-1A814 5.5 KWموجود در نمایندگی زیمنس ایران
53RW3025-1ABI4 T5 KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
63RW3026-IAB14 11 KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
73RW3034-IABI4 15 KWموجود در نمایندگی زیمنس ایران
83RW3035-1A814 18.5KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
93RW3036-IABI4 22 KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
103RW3044-IABI4 30 KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
113RW3045-IABI4 37KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
123RW3046-IABI4 55KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
133RW4055-68B44 75 KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
143RW4056-68B44 90 KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
153RW4073-66644 132KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
163RW4074-6BB44 160KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
173RW4075-6BB44 200KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران
183RW4076-6B344 250KW موجود در نمایندگی زیمنس ایران