مینی پی ال سی لوگو ورژن 8 زیمنس

شرکت زیمنس در سال های اولیه تاسیس خط تولید پی ال سی سری جدید خود، پی ال سی با تعداد وردی و خروجی محدود که صرفاً جهت عملیات های اجرایی اتوماسیون صنعتی زیمنس اقدام نمود.

این پی ال سی که تا کنون تکنولوژی های گسترده ای را پشت سر گذاشته است توانسته با قبا خود د عرصه اتوماسیون صنعتی پیشرو باشد. لوگو ورژن 8 زیمنس جدید ترین نوع لوگو زیمنس میباشد که تعداد و ورودی و خروجی آن و همچنین ظاهرو کارکرد آن به گونه ای است که کاربر زیمنس دسترسی کامل به تمام قسمت های آن را داشته باشد.

در خانواده اتوماسیون صنعتی زیمنس، لوگو زیمنس کوچکترین عضو این خانواده است.

در این نوع پی ال سی زیمنس ماژول های ورودی و خروجی و آنالوگ و دیجیتال جمعاً 24 ورودی و 16 خروجی را ساپورت می کند. 

قیمت این پی ال سی در سیماتیک زیمنس ( نمایندگی زیمنس در ایران ) دارای درصد تخفیف میباشد.

ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی
16AV2132-0HA00-0AA1LOGO!+KP300 Basic Starter Kit LOGO! 12/24RCE, HMI KP300 Basic mono PN, LOGO! Power 24 V 1.3 A, LOGO! SOFT Comfort V8, WinCC Basic, information material, in Systainer موجود در نمایندگی زیمنس ایران
26AV2132-0KA00-0AA1LOGO!+KTP400 Basic Starter Kit LOGO! 12/24RCE, HMI KTP400 Basic, LOGO! Power 24 V 1.3 A, LOGO! SOFT Comfort V8, WinCC Basic, information material, in Systainer موجود در نمایندگی زیمنس ایران
36AV2132-3GB00-0AA1LOGO!+KTP700 Basic Starter Kit LOGO! 12/24RCE, HMI KTP700 Basic, LOGO! Power 24 V 1.3 A, LOGO! SOFT Comfort V8, WinCC Basic, information material, in Systainer موجود در نمایندگی زیمنس ایران
46BK1700-0BA20-0AA0LOGO! CMK2000 Communication module for integrating the LOGO! 8 "in the building system bus KNX;" connection 24 V DC 0.04A 1 RJ45 port for Ethernet 50 communication objects time-of-day synchronization Configuration/diagnostics via web interface موجود در نمایندگی زیمنس ایران
56ED1052-1CC01-0BA8 LOGO! 24CE,LOGIC MODULE,DISPLAY PU/I/O: 24V/24V/24V TRANS., 8DI (4AI)/4DO; MEM 400 BLOCKS, EXPANDABLE, ETHERNET BIULD IN WEB-SERVER, DATALOG STANDARD MICRO SD CARD FOR LOGO! SOFT COMFORT V8 PREVIOS PROJECT USABELموجود در نمایندگی زیمنس ایران
66ED1052-1CC08-0BA0*** spare part *** LOGO! 24CE, logic module, display PS/I/O: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DO, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet integr. web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8 or higher, older projects executable موجود در نمایندگی زیمنس ایران
76ED1052-1CC08-0BA1LOGO! 24CE, logic module, display PS/I/O: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DQ, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units موجود در نمایندگی زیمنس ایران
86ED1052-1FB00-0BA8LOGO!230RCE,LOGIC MODULE,DISPL. PU/I/O: 115V/230V/RELAY, 8 DI (4AI)/4 DO; MEM 400 BLOCKS EXPANDABLE, ETHERNET BIULD IN WEB-SERVER, DATALOG STANDARD MICRO SD CARD FOR LOGO! SOFT COMFORT V8 PREVIOS PROJECT USABELموجود در نمایندگی زیمنس ایران
96ED1052-1FB08-0BA0*** spare part *** LOGO! 230RCE,logic module, display PS/I/O: 115V/230V/relay, 8 DI/4 DO, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8 or higher, older projects executable موجود در نمایندگی زیمنس ایران
106ED1052-1FB08-0BA1LOGO! 230RCE,logic module, display PS/I/O: 115V/230V/relay, 8 DI/4 DQ, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units موجود در نمایندگی زیمنس ایران
116ED1052-1HB00-0BA8LOGO! 24RCE,LOGICMODULE,DISPLAY PU/I/O: 24V AC/24V DC/RELAY, 8 DI/4 DO; MEM. 400 BLOCKS, EXPANDABLE, ETHERNET BIULD IN WEB-SERVER, DATALOG STANDARD MICRO SD CARD FOR LOGO! SOFT COMFORT V8 PREVIOS PROJECT USABELموجود در نمایندگی زیمنس ایران
126ED1052-1HB08-0BA0*** spare part *** LOGO! 24RCE, logic module,display PS/I/O: 24V AC/DC 24V/relay, 8 DI/4 DO, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8 or higher, older projects executable موجود در نمایندگی زیمنس ایران
136ED1052-1HB08-0BA1LOGO! 24RCE, logic module,display PS/I/O: 24V AC/DC 24V/relay, 8 DI/4 DQ, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units موجود در نمایندگی زیمنس ایران
146ED1052-1MD00-0BA8LOGO!12/24RCE,LOGIC MOD.,DISPL. PU/I/O: 12/24V DC/RELAY, 8 DI (4AI)/4 DO; MEM 400 BLOCKS EXPANDABLE, ETHERNET BIULD IN WEB-SERVER, DATALOG STANDARD MICRO SD CARD FOR LOGO! SOFT COMFORT V8 PREVIOS PROJECT USABELموجود در نمایندگی زیمنس ایران
156ED1052-1MD08-0BA0*** spare part *** LOGO! 12/24RCE, logic module, display PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 DI (4 AI)/4 DO, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8 or higher, older projects executable موجود در نمایندگی زیمنس ایران
166ED1052-1MD08-0BA1LOGO! 12/24RCE, logic module, display PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 DI (4 AI)/4 DQ, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units موجود در نمایندگی زیمنس ایران
176ED1052-2CC08-0BA1LOGO! 24CEo, logic module, without display, PS/I/O: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DQ, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable, cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units موجود در نمایندگی زیمنس ایران
186ED1052-2FB00-0BA8LOGO! 230RCEO, logic module PS/I/O: 230V/230V/relay, 8 DI/4 DO, without display Memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet integr. web server, data log, standard microSD card for LOGO! SOFT Comfort V8 or higher older projects executable موجود در نمایندگی زیمنس ایران
196ED1052-2FB08-0BA1LOGO! 230RCEo, logic module, PS/I/O: 115 V/230 V/relay, 8 DI/4 DQ, without display, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic unit موجود در نمایندگی زیمنس ایران
206ED1052-2HB08-0BA1LOGO! 24RCEO (AC), logic module, PS/I/O: DC 24V/24V AC/relay, 8 DI/4 DQ, without display, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units موجود در نمایندگی زیمنس ایران
216ED1052-2MD08-0BA1LOGO! 12/24RCEO, logic module, PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 DI (4 AI)/4 DQ, without display, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units موجود در نمایندگی زیمنس ایران
226ED1055-1CB00-0BA2LOGO! DM8 24 EXPANSION MODULE, PU/I/O: 24V/24V/TRANS., 4 DI/4 DO FOR LOGO! 8موجود در نمایندگی زیمنس ایران
236ED1055-1CB10-0BA2LOGO! DM16 24, EXP. MODULE PU/I/O: 24V DC/24V DC/TRANS., 8 DI/8 DO, 4TE FOR LOGO! 8موجود در نمایندگی زیمنس ایران
246ED1055-1FB00-0BA2LOGO! DM8 230R, EXP. MODULE, PU/I/O: 230V/230V/RELAIS, 2TE, 4 DI/4 DO FOR LOGO! 8موجود در نمایندگی زیمنس ایران
256ED1055-1FB10-0BA2LOGO! DM16 230R, EXP. MODULE, PU/I/O: 230V/230V/RELAIS, 4TE, 8 DI/8 DO FOR LOGO! 8موجود در نمایندگی زیمنس ایران
266ED1055-1HB00-0BA2LOGO! DM8 24R EXPANSION MODULE, PU/I/O: 24V/24V/RELAY, 2TE 4 DI/4 DO, AC/DC/NPN INPUT FOR LOGO! 8موجود در نمایندگی زیمنس ایران
276ED1055-1MA00-0BA2LOGO! AM2 EXPANSION MODULE, PU: DC 12/24V, 2 AI, 0 - 10V OR 0/4 - 20MA FOR LOGO! 8موجود در نمایندگی زیمنس ایران
286ED1055-1MB00-0BA2LOGO! DM8 12/24R, EXP. MODULE PU/I/O: 12, 24V/12V/24V/RELAIS, 2TE, 4 DI/4 DO FOR LOGO! 8موجود در نمایندگی زیمنس ایران
296ED1055-1MD00-0BA2LOGO! AM2 RTD EXPAN. MODULE, PU: DC 12/24V, 2AI, -50 ... +200 DEGR/C PT100/1000 FOR LOGO! 8موجود در نمایندگی زیمنس ایران
306ED1055-1MM00-0BA2LOGO! AM2 AQ EXPAN. MODULE, PU: DC 24V, 0/4-20MA 2AQ, 0-10V FOR LOGO! 8موجود در نمایندگی زیمنس ایران
316ED1055-1NB10-0BA2LOGO! DM16 24R, EXP. MODULE, PU/I/O: 24V DC/24V DC/RELAY, 8 DI/8 DO, 4TE FOR LOGO! 8موجود در نمایندگی زیمنس ایران
326ED1055-4MH00-0BA1LOGO! TD TEXTDISPLAY, 4 LINES, 3 BACKGROUND COLORS 2 ETHERNET PORTS ACCESSORIES, FOR LOGO! 8موجود در نمایندگی زیمنس ایران
336ED1055-4MH08-0BA1LOGO! TD text display, 6-line, 3 background colors, 2 Ethernet ports, installation accessories for LOGO! 8 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
346ED1057-1AA00-0BA0LOGO! PC CABLE, F. THE TRANSMISSION OF PROGRAMS FROM PC TO LOGO! AND VICE VERSA موجود در نمایندگی زیمنس ایران
356ED1057-1AA01-0BA0LOGO! USB PC CABLE FOR PROGRAM TRANSMITTING FROM PC TO LOGO! AND VICE VERSA DRIVER ON CD-ROM INCLUDED موجود در نمایندگی زیمنس ایران
366ED1057-3BA01-0AA8LOGO! starter kit 12/24RCE V8.3 with LOGO! 12/24RCE, LOGO! Soft Comfort, WinCC Basic, power supply, screwdriver, in Systainer موجود در نمایندگی زیمنس ایران
376ED1057-3BA03-0AA8LOGO! starter kit 230RCE V8.3 with LOGO! 230RCE, LOGO! Soft Comfort, WinCC Basic, screwdriver in Systainer موجود در نمایندگی زیمنس ایران
386ED1057-3BA11-0AA8LOGO! TD starter kit 12/24 V8.3 with LOGO! TD, LOGO! 12/24RCEo, LOGO! Soft Comfort, power supply, WinCC Basic, screwdriver in Systainer موجود در نمایندگی زیمنس ایران
396ED1058-0BA08-0YA1LOGO! SOFT Comfort V8, single license for 1 installation E-SW, SW and documentation on DVD, 6 languages, executable on Windows XP, 7, 8, 10 (32- and 64-bit), Mac OSx 10.7 Lion to incl. Mac OSx El Capitan, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76 موجود در نمایندگی زیمنس ایران
406EP1331-1SH03LOGO!POWER 24 V/1.3 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 24 V/1.3 A DCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
416EP1332-1SH43LOGO!POWER 24 V/2.5 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 24 V/2.5 A DCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
426EP1332-1SH52LOGO!POWER 24 V/4 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 24 V/4 A DCموجود در نمایندگی زیمنس ایران
436EP3320-6SB00-0AY0LOGO!Power 12 V / 0.9 A stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 12 V DC/ 0.9 A *Ex approval no longer available* موجود در نمایندگی زیمنس ایران
446EP3321-6SB00-0AY0LOGO!Power 12 V / 1.9 A stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 12 V DC/ 1.9 A *Ex approval no longer available* موجود در نمایندگی زیمنس ایران
456EP3322-6SB00-0AY0LOGO!Power 12 V / 4.5 A stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 12 V DC / 4.5 A *Ex approval no longer available* موجود در نمایندگی زیمنس ایران
466EP3330-6SB00-0AY0LOGO!Power 24 V / 0.6 A stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 24 V DC/ 0.6 A *Ex approval no longer available* موجود در نمایندگی زیمنس ایران
476EP3331-6SB00-0AY0LOGO!Power 24 V / 1.3 A stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 24 V DC/ 1.3 A *Ex approval no longer available* موجود در نمایندگی زیمنس ایران
486EP3332-6SB00-0AY0LOGO!POWER 24 V / 2.5 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 24 V DC/ 2.5 A *Ex approval no longer available* موجود در نمایندگی زیمنس ایران
496EP3333-6SB00-0AY0LOGO!Power 24 V / 4 A stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 24 V DC / 4 A *Ex approval no longer available* موجود در نمایندگی زیمنس ایران
506EP4683-6LB00-0AY0LOGO! ICL230 Inrush current limiter Input: 100-240 V AC Output: 100-240 V AC/5 A موجود در نمایندگی زیمنس ایران
516GK5895-6ML00-0AA0ANT895-6ML GPS antenna Antenna with integrated signal amplifier incl. 0.3 m connection cable and N-Connect female connection; 3 dBi, IP67 (-40...+85 °C) Mounting with magnet or Screw mounting Observe national approvals; compact instructions as hard copy German/English; scope of delivery: 1x ANT 895-6ML. موجود در نمایندگی زیمنس ایران
526GK7142-7BX00-0AX0LOGO! CMR2020 communication module for connection LOGO! 8 to GSM/GPRS network; 1 RJ45 port for Ind. Ethernet connection to LOGO! 8; 2xDI; 2xDO; write/read access to LOGO! variables; SMS dispatch/ receiving of text messages; email dispatch; position detection GPS; time synchronization/ forwarding with real time clock; Configuration/diagnostics via web interface; Remote access via OpenVPN/HTTPs, DynDNS; Observe national approval! Manual available as a download . موجود در نمایندگی زیمنس ایران
536GK7142-7EX00-0AX0LOGO! CMR2040 communication module for connection LOGO! 8 to LTE network; 1 RJ45 port for Ind. Ethernet connection to LOGO! 8; 2xDI; 2xDO; write/read access to LOGO! variables; SMS dispatch/ receiving of text messages; email dispatch; position detection GPS; time synchronization/ forwarding with real time clock; Configuration/diagnostics via web interface; Remote access via OpenVPN/HTTPs, DynDNS, observe national approval! Manual available as a download . موجود در نمایندگی زیمنس ایران
546GK7177-1FA10-0AA0LOGO! CSM 230 COMPACT SWITCH MODULE CONNECT. TO LOGO! (..0BA7) AND UP TO 3 ADDITIONAL CLIENTS TO IND. ETHERNET W. 10/100 MBIT/S UNMANAGED SWITCH, 4 RJ45 PORTS, 1XFRONTPORT FOR DIAGNOSTICS 115... 240 V AC/DC موجود در نمایندگی زیمنس ایران
556GK7177-1MA20-0AA0LOGO! CSM12/24 Compact Switch Module connection of a LOGO! (. ..0BA7/...0BA8) and up to 3 further nodes to Ind. Ethernet with 10/100 Mbit/s Unmanaged switch, 4 RJ45 ports, 1x front port for diagnostics DC 12/24V power supply LED diagnostics, LOGO! setup. موجود در نمایندگی زیمنس ایران
566NH9860-1AA00 ANT794-4MR mobile wireless antenna for 2G/3G/4G EU, GSM/UMTS/ LTE EU networks, Rod antenna; omnidirectional; weatherproof for indoors and outdoors; 5 m Connection cable permanently connected to the antenna; SMA connector; incl. mounting bracket, screws, screw anchor. موجود در نمایندگی زیمنس ایران
576XV1875-5LH50N-Connect/SMA male/ male flexible connection cable pre-assembled, Length 5 m, flexible connecting cable SCALANCE M antenna. موجود در نمایندگی زیمنس ایران