کلید حرارتی زیمنس

کلیدهای حرارتی زیمنس به منظور حفاظت دربرابر اضافه بار وهمچنین اتصال کوتاه در سرراه الکتروموتورهای صنعتی زیمنس مورد استفاده قرارمیگیرد.


این کلید ها با توجه به جریان نامی الکتروموتورهای زیمنس انتخاب می شود. کلید حرارتی زیمنس که تولید شرکت زیمنس آلمان می باشد را با پیشوند 3RV شناخته می شود. نام دیگر کلید حرارتی زیمنس کلید استارتر نیز میباشد.


در تابلو برق هایی که درآن سیستم براصول راه اندازی صحیح تولید شده باشد قطعاً از کلید حرارتی زیمنس جهت حفاظت الکتروموتورهای زیمنس به کارگرفته می شود.


کلید حرارتی زیمنس با قیمت بسیار استثنایی در زیمنس سیماتیک ارائه می شود.


کارشناسان نمایندگی زیمنس ایران آماده ارائه هرگونه خدمات و پاسخ گوی سوالات شما

ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی
13RA1921-1DA00"LINK MODULE, ELECTRICAL AND MECHANICAL, FOR 3RV1.2 AND 3RT101 FOR 3RV2.1/3RV2.2 AND 3RT2.1 AC AND DC OPERATION (SINGLE-UNIT PACKAGING)" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
23RA1941-1AA00"CONNECTING MODULE ELECTRICAL AND MECHANICAL FOR 3RV1.4 AND 3RT1.4, 3RW304 1 PIECE AC OPERATION" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
33RA2921-1AA00"LINK MODULE, SCREW ELECTRICAL AND MECHANICAL, FOR 3RV2.1/3RV2.21 AND 3RT2.2 AC OPERATION" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
43RA2921-1BA00"LINK MODULE, SCREW ELECTRICAL AND MECHANICAL, FOR 3RV2.2 AND 3RT2.2, DC OPERATION OR 3RW3 SOFT STARTER OR 3RF34 SOLID-STATE CONTACTOR" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
53RA2931-1AA00Link module Electrical and mechanical for 3RV2.3 and 3RT2.3. and soft starter 3RW303/3RW403 (individual unit packaging) موجود در نمایندگی زیمنس ایران
63RV1915-1DB"3-PHASE BUSBARS MODULAR SPACING 45MM FOR 5 CIRCUIT-BREAKERS" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
73RV1915-2DB"3-PHASE BUSBARS MODULAR SPACING 55MM FOR 5 CIRCUIT-BREAKERS + ACCESSORIES" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
83RV1923-1CA00"MOULDED-PLASTIC ENCLOSURE FOR WALL MOUNTING DEGREE OF PROTECTION IP55, WITH N AND PE TERMINAL LOCKABLE IN 0 POSITION 54MM" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
93RV1923-1DA00"MOULDED-PLASTIC ENCLOSURE FOR WALL MOUNTING DEGREE OF PROTECTION IP55, WITH N AND PE TERMINAL LOCKABLE IN 0 POSITION 72MM" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
103RV1923-1FA00"MOULDED-PLASTIC ENCLOSURE FOR WALL MOUNTING WITH EMERGENCY STOP ROTARY OPERATING MECHANISM 54MM" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
113RV1923-1GA00"MOULDED-PLASTIC ENCLOSURE FOR WALL MOUNTING WITH EMERGENCY STOP ROTARY OPERATING MECHANISM 72MM" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
123RV1935-3C"3-PHASE BUSBAR, F. 4 CIRCUIT-BREAKERS, SIZE S2 MODULAR SPACING: 68 MM" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
133RV2011-0AA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 0.11...0.16A, N-RELEASE2.1A SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
143RV2011-0BA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 0.14...0.2A, N-RELEASE2.6A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
153RV2011-0CA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 0.18...0.25A, N-RELEASE3.3A SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
163RV2011-0DA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 0.22...0.32A, N-RELEASE4.2A SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
173RV2011-0EA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 0.28...0.4A, N-RELEASE5.2A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
183RV2011-0FA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 0.35...0.5A, N-RELEASE6.5A SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
193RV2011-0GA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 0.45...0.63A, N-RELEASE8.2A SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
203RV2011-0HA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 0.55...0.8A, N-RELEASE10 A SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
213RV2011-0JA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 0.7...1A, N-RELEASE 13A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
223RV2011-0KA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 0.9...1.25A, N-RELEASE16A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
233RV2011-1AA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL.1.1...1.6A, N-RELEASE 21A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
243RV2011-1BA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 1.4...2A, N-RELEASE 26A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
253RV2011-1CA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL.1.8...2.5A, N-RELEASE 33A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
263RV2011-1DA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL.2.2...3.2A, N-RELEASE 42A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
273RV2011-1EA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 2.8...4A, N-RELEASE 52A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
283RV2011-1FA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 3.5...5A, N-RELEASE 65A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
293RV2011-1GA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 4.5...6.3A, N-RELEASE 82A SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
303RV2011-1HA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 5.5...8A, N-RELEASE 104A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
313RV2011-1JA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 7...10A, N-RELEASE 130A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
323RV2011-1KA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 9..12.5A, N-RELEASE 163A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
333RV2011-4AA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 11...16A, N-RELEASE 208A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
343RV2021-4AA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 11...16A, N-RELEASE 208A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
353RV2021-4BA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 14...20A, N-RELEASE 260A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY," موجود در نمایندگی زیمنس ایران
363RV2021-4CA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 17...22A, N-RELEASE 286A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY," موجود در نمایندگی زیمنس ایران
373RV2021-4DA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 20...25A, N-RELEASE 325A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY," موجود در نمایندگی زیمنس ایران
383RV2021-4EA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 27...32A, N-RELEASE 400A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY," موجود در نمایندگی زیمنس ایران
393RV2021-4FA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 34...40A, N-RELEASE 480A, SCREW TERMINAL, STANDARD SWITCHING CAPACITY," موجود در نمایندگی زیمنس ایران
403RV2021-4NA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 23...28A, N-RELEASE 364A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY," موجود در نمایندگی زیمنس ایران
413RV2021-4PA10"CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 30...36A, N-RELEASE 432A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY," موجود در نمایندگی زیمنس ایران
423RV2031-4JA10Circuit breaker size S2 for motor protection, CLASS 10 A-release 54...65 A N-release 845 A screw terminal Standard switching capacity موجود در نمایندگی زیمنس ایران
433RV2031-4KA10Circuit breaker size S2 for motor protection, CLASS 10 A-release 62...73 A N-release 949 A screw terminal Standard switching capacity موجود در نمایندگی زیمنس ایران
443RV2031-4RA10Circuit breaker size S2 for motor protection, CLASS 10 A-release 70...80 A N-release 1040 A screw terminal Standard switching capacity موجود در نمایندگی زیمنس ایران
453RV2031-4UA10Circuit breaker size S2 for motor protection, CLASS 10 A-release 32...40 A N-release 585 A screw terminal Standard switching capacity موجود در نمایندگی زیمنس ایران
463RV2031-4VA10Circuit breaker size S2 for motor protection, CLASS 10 A-release 35...45 A N-release 650 A screw terminal Standard switching capacity موجود در نمایندگی زیمنس ایران
473RV2031-4WA10Circuit breaker size S2 for motor protection, CLASS 10 A-release 42...52 A N-release 741 A screw terminal Standard switching capacity موجود در نمایندگی زیمنس ایران
483RV2031-4XA10Circuit breaker size S2 for motor protection, CLASS 10 A-release 49...59 A N-release 845 A screw terminal Standard switching capacity موجود در نمایندگی زیمنس ایران
493RV2041-4JA10Circuit breaker size S3 for motor protection, CLASS 10 A-release 45...63 A N-release 819 A screw terminal Standard switching capacity موجود در نمایندگی زیمنس ایران
503RV2041-4KA10Circuit breaker size S3 for motor protection, CLASS 10 A-release 57...75 A N-release 975 A screw terminal Standard switching capacity موجود در نمایندگی زیمنس ایران
513RV2041-4MA10Circuit breaker size S3 for motor protection, CLASS 10 A-release 80...100 A N-release 1300 A screw terminal Standard switching capacity موجود در نمایندگی زیمنس ایران
523RV2041-4RA10Circuit breaker size S3 for motor protection, CLASS 10 A-release 65...84 A N-release 1170 A screw terminal Standard switching capacity موجود در نمایندگی زیمنس ایران
533RV2041-4YA10Circuit breaker size S3 for motor protection, CLASS 10 A-release 75...93 A N-release 1300 A screw terminal Standard switching capacity موجود در نمایندگی زیمنس ایران
543RV2901-1A"LATERAL AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC, SCREW CONNECTION, FOR CIRCUIT-BREAKERS, SZ S00/S0" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
553RV2901-1B"LATERAL AUXILIARY SWITCH 2NO, SCREW CONNECTION, FOR CIRCUIT-BREAKERS, SZ S00/S0" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
563RV2901-1D"TRANSVERSE AUX. SWITCH, 1CO, SCREW CONNECTION, FOR CIRCUIT-BREAKERS, SZ S00/S0" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
573RV2901-1E"TRANSVERSE AUX. SWITCH, 1NO+1NC, SCREW CONNECTION, FOR CIRCUIT-BREAKERS, SZ S00/S0" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
583RV2902-1AB4"UNDERVOLTAGE RELEASE, DC 24V; W. SCREW CONNECTION; FOR CIRCUIT-BREAKERS, SZ S00/S0" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
593RV2902-1AP0"UNDERVOLTAGE RELEASE, AC 230V/50HZ, AC 240V/60HZ, W. SCREW CONNECTION; FOR CIRCUIT-BREAKERS, SZ S00/S0" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
603RV2902-1DB0"VOLTAGE RELEASE, AC 20...24V, 50/60HZ, 100% ED, AC 20...70V, 50/60HZ, 5SEC ED, DC 20...70V, 5SEC ED, W. SCREW CONNECTION; FOR CIRCUIT-BREAKERS, SZ S00/S0" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
613RV2902-1DP0"VOLTAGE RELEASE, AC 210...240V, 50/60HZ,100% ED, AC 190...330V,50/60HZ, 5SEC ED, DC 190...330V, 5SEC ED, W. SCREW CONNECTION; FOR CIRCUIT-BREAKERS, SZ S00/S0" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
623RV2921-1M"SIGNALING SWITCH, FOR CIRCUIT-BREAKERS 3RV2. W. SCREW CONNECTION," موجود در نمایندگی زیمنس ایران
633RV2926-0B"DOOR-COUPLING ROTARY OPERATING MECHANISM, IP64, FOR CIRCUIT- BREAKERS SIZE S00...S3 130MM SHAFT BLACK" موجود در نمایندگی زیمنس ایران
643RV2926-0C"DOOR-COUPLING ROTARY OPERATING MECHANISM, IP64, EMERGENCY STOP, SIZE S00...S3" موجود در نمایندگی زیمنس ایران