کلید دژنگتور زیمنس

دژنگتور زیمنس کلیدی است که علاوه بر قطع و وصل خط برق ، حفاظت شبکه  برق صنعتی را نیز بر عهده دارد و در شرایط اتصال کوتاه شدن شبکه برق  بوسیله عملکرد رله ها قسمت معیوب را مجزا مینماید. دژنگتور طوری طراحی شده است که بطور اتوماتیک از طریق رله یا بطور دستی از اتاق فرمان و همچنین از محل، در شرایط تحت ولتاژ و زیر بار و در زمان اتصال کوتاه که جریان عبوری از مدار ممکن است تا 10 برابر جریان نامی در دژنگتور باشد، قادرند مدار را قطع نمایند بدون آنکه آسیبی به آن برسد.


دژنگتور از دو قسمت اصلی تشکیل شده است که عبارتند از :
 محفظه قطع ومکانیزم عمل کننده


مهمترین کلید های قدرت به شرح زیر می باشند : 

کلید قدرت روغنی (OCBS)، کلید قدرت هوایی، کلید قدرت  SF6، کلید قدرت خلا

کلید های دژنکتور زیمنس با زمان تحویل عالی قیمت بسیار استثنایی در نمایندگی رسمی زیمنس در ایران

ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی