بی متال و رله Overload زیمنس

بی متال زیمنس وسیله یحفاظت کننده ی موتور در برابر جریان اضافی است و در دو نوع مغناطیسی و حرارتی وجود دارد.

اورلود حرارتی زیمنس :

نوع حرارتی اورلود زیمنس ، در انواع مختلفی ساخته می شود که متداول ترین نوع آن (بی‌متالی) است. این نوع از رله ی اضافه جریان همراه با کنتاکتورزیمنس در مدار، سری با موتور نصب می گردد. از اورلود بی متالی در کلید اتوماتیک زیمنس نیز جهت حفاظت در برابر جریان زیاد استفاده می شود.

ساختمان داخلی بی متال زیمنس :
همان طور كه در شكل زير مشاهده مي كنيد در ساختمان داخلي آنها از دو فلز آهن و برنج كه بر روي هم پرس شده و به صورت به صورت يكپارچه ديده مي شوند استفاده شده است.


طرز کار رله ی حرارتی زیمنس (بی متال):

در رله هاي حرارتي زیمنس ، سه تيغه تعبيه شده كه سيم حا مل جريان چند حلقه به دور آن پيچيده مي شود. در اثر عبور جريان اضا فه بار، هادي ها گرم ، حرارات به بي متال منتقل مي شود و با عث خم شدن تيغه مي شود. حركت هر يك از بي متالها به اهرمي فشار مي آورد و با جا به جا شدن اهرم ، يك ميكرو سوئچ كه داراي كنتاكت تبديل باز و بسته است تغيير وضعيت مي دهد و مدار فرمان را قطع مي كند. این رله ها تنظیم پذیر هستند. در نمونه ی سه فاز این رله ها رله ی حرارتی از سه پل قدرت برای عبور جریان اصلی مصرف کننده تشکیل شده و دو کنتاکت فرمان دارد. یکی کنتاکت بسته جهت قطع مدار تغذیه ی کناکتور و دیگری کنتاکت زیمنس باز که پس از عمل بی متال بسته می شود و برای اطلاع دادن از خطای حاصل در مدار است. بعضی از این رله ها دارای کلیدی هستند که برای دو حالت دستی و اتوماتیک طراحی شده اند، بدین مفهوم که در حالت دستی پس از قطع بی متال باید دگمه ی RESET را فشار داد تا رله به حالت اول بازگردد. در حالت اتوماتیک رله پس از مدت زمان معینی به حالت اول باز می گردد.


بی متال زیمنس در نمایندگی رسمی زیمنس موجود میباشد.
ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی