آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 25: عیب یابی ماژول PS

>آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 25: عیب یابی ماژول PS

نمایندگی زیمنس و آموزش عیب یابی PS

عیب یابی ماژول PS، طبق ترکیب LED های این ماژول صورت می گیرد. در جدول زیر این LED ها توسط تیم فنی زیمنس سیماتیک تهیه و شرح داده شده است. در آموزش پیشین عیب یابی ماژول PM و همچنین CPU S7-1500 زیمنس به صورت مفصل پرداخته شده است. 

 


مقاله پیشنهادی: خطایابی ماژول PM


  خطایابی ماژول PS  

نمایندگی زیمنس - آموزش plc s7-1500 زیمنس - خطایابی ماژول PS