آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 7: ورودی و خروجی های پی ال سی ها (مدار فرمان)

>آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 7: ورودی و خروجی های پی ال سی ها (مدار فرمان)

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس به بررسی ورودی و خروجی های پی ال سی های مختلف از جمله پی ال سی های زیمنس خواهیم پرداخت.

 

نام ورودی و خروجی ها

همانطور که در عکس زیر می بینید ورودی ها با حرف IN و خروجی ها با حرف OUT نمایش داده شده اند. اما باید این نکته را در نظر گرفت که نام ورودی و خروجی های هر پی ال سی با پی ال سی های دیگر متفاوت می باشد. برای مثال نام ورودی پی ال سی زیمنس حرف “I” بوده و نام خروجی پی ال سی زیمنس حرف “Q” می باشد و با چیزی که در عکس پایین می بینیم از لحاظ اسمی متفاوت می باشند.
 


همانطور که در عکس بالا مشهود است، ورودی های PLC Input Card از IN 0 شروع شده و در IN 7 پایان می یابد. هرکدام از ورودی ها 1 بیت می باشند پس ورودی PLC Input Card 1 بایت می باشد.
خروجی نیز مانند ورودی از OUT 0 شروع و تا OUT 7 ادامه دارد. خروجی هم مانند ورودی حجمش 1 بایت می باشد.
نحوه صدا زدن خانه های ورودی و خروجی به این صورت است که اول شماره خانه بعد شماره بایت را می گیم برای مثال: IN 1 یعنی بیت دوم از بایت اول.
نکته: ما می توانیم چند بایت از یک خروجی داشته باشیم برای مثال: بیت اول از بایت دوم یعنی IN 10. در بایت های بعد دوتای بعد از آخرین بیت وجود ندارند یعنی بیت های یک ورودی در بایت اول، دوم و سوم به صورت زیر می باشد:
بایت اول: IN0 – IN1 – IN2 – IN3 – IN4 – IN5 – IN6 – IN7
بایت دوم:  IN10 – IN11 – IN12 – IN13 – IN14 – IN15 – IN16 – IN17 
بایت سوم:  IN20 – IN21 – IN22 – IN23 – IN24 – IN25 – IN26 – IN27
و همینطور تا مقداری که ورودی ها پشتیبانی کننده پیش خواهد رفت.

خروجی ها نیز مانند ورودی ها از این قانون پشتیبانی می کنند که یعنی به صورت زیر می باشند:
بایت اول: OUT0 – OUT1 – OUT2 – OUT3 – OUT4 – OUT5 – OUT6 – OUT7
بایت دوم:  OUT10 – OUT11 – OUT12 – OUT13 – OUT14 – OUT15 – OUT16 – OUT17 
بایت سوم:  OUT20 – OUT21 – OUT22 – OUT23 – OUT24 – OUT25 – OUT26 – OUT27

 

روشن کردن لامپ ها توسط ورودی و خروجی ها

در قسمت قبل از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه سیم پیچی پی ال سی آشنا شدید و با ورودی و خروجی ها یک طراحی انجام دادیم که به صورت زیر بود:
 

 

حال می خواهیم لامپ های متصل به خروجی را توسط برنامه ای که در RUNG می نویسیم روشن کرده.
می خواهیم وقتی کلید A در ورودی فشار داده شد هر چهار لامپ که در خروجی متصل هستند روشن شوند. برای این اول در RUNG نیاز به یک کنتاکتور داریم. باری اضافه کردن کنتاکت روی منوی Ladder for AB PLC کلیک کرده و در قسمت قطعات پایین آن یک Examine if closed به صورت زیر اضافه کنید.

 


 

اکنون باید بین این کنتاکت و IN0 که Push Button موردنظر ما یعنی A به آن متصل است، اتباط برقرار کنیم. برای این کار اول کنتاکت را به نقطه قرمز بالای Rung متصل می کنیم. سپس باید روی کنتاکت دابل کلیک کرده و آن را با IN0 متصل کرد.

حال برای انتقال جریان از ورودی به خروجی و روشن کردن لامپ ها باید از 4 تا Output Energize که در Ladder for AB PLC وجود دارد استفاده کنیم که به صورت زیر می شود:

 

 

حال باید Output Energize هایی که برای انتقال جریان به Rung اضافه کردیم را با خروجی هایی که لامپ های موردنظر به آن ها متصل هستند را به یکدیگر متصل کنیم که با دابل کلیک و link کردن به خروجی موردنظر انجام می شود. که بعد از اتصال به صورت زیر می شود:

 

 

حال برنامه را اجرا و شبیه سازی کرده و می بینید که با فشار دادن کلید A هر چهار لامپ موجود در خروجی روشن شده و کار می کنند.