آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 17: طراحی موتور چپ گرد و راست گرد

>آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 17: طراحی موتور چپ گرد و راست گرد
در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه طراحی یک موتور چپ گرد و راست گرد را یاد خواهید گرفت.
 
نکات:
  • یا فقط موتور چپ گرد باید فعال باشد یا فقط موتور راست گرد.
  • برای تعویض گردش موتورها یک کلید stop وجود دارد.
  • اگر همزمان موتورها فعال شوند، موتوری که زودتر روشن شده است فقط شروع به گردش می کند.
 
در این طراحی می خواهیم در دو network مختلف دو موتور را طراحی کنیم که یکی به موتور چپ گرد ما است و دیگری موتور راست گرد می باشد.
 

طراحی موتور چپ گرد و راست گرد توسط پی ال سی S7-1200

برای شروع اول باید ورودی و خروجی را ایجاد کنیم که برای ورودی از یک کنتاکت باز و برای خروجی از یک assignment یا همان کویل استفاده می کنیم و آن ها را به ورودی i0.0 و q0.0 متصل می کنیم. حال یک بلوک Set/Reset استفاده می کنیم که اگر هر دو ورودی همزمان فعال شدند موتور خاموش شود. و حال باید یک کلید stop برای خاموش کردن موتور ایجاد کنیم و آن را در شاخه ای جدید و توسط پالس بالا رونده ایجاد می کنیم که به صورت زیر طراحی می شود: 
 
آموزش پی ال سی S7-1200 زیمنس قسمت 17: طراحی موتور چپ گرد و راست گرد

حال باید موتور راست گرد را طراحی کنیم که مانند عکس بالا می باشد با این تفاوت که ورودی های آن فرق دارد ولی کلید stop آن با موتور چپ گرد یکی می باشد که در عکس زیر قابل مشاهده می باشد:
 
 

کار نکردن دو موتور به صورت همزمان

حال دو موتور ما آماده هستند اما ایرادی که الان وجود دارد این است که هر دو موتور به صورت هم زمان می توانند روشن باشند.  ما نیاز داریم بگوییم که اگر ورودی موتور مقابل یا خود موتور مقابل فعال بود این ورودی موتور موردنظر فعال نشود که برای این کار می توان از 2 کنتاکت بسته استفاده کرد که طراحی هر دو نتورک به صورت زیر می شود:
 
 
حال در طراحی بالا هر دو موتور به صورت جداگانه کار می کنند و وقتی ورودی و موتور یکی از موتور ها روشن باشد، موتور دیگری روشن نمی شود. و اگر یکی از موتورها روشن باشد، اول باید کلید stop فشار داده شود و سپس ورودی موتور دیگر را فعال کرده تا موتور موردنظر روشن شود.