مقایسه کلید مینیاتوری و کلید محافظ جان

>مقایسه کلید مینیاتوری و کلید محافظ جان

مقایسه کلید مینیاتوری و کلید محافظ جان

زمانی که تجهیزات را برای رسیدن به اهداف پروژه تهیه می کنید، باید حفاظت را برای تامین امنیت هم در نظر بگیرید. برای حفاظت الکتریکی باید اقداماتی در تاسیسات الکتریکی انجام شود تا بتوان حفاظت تجهیزات، اشخاص را تامین کرد. 

 


مقاله پیشنهادی: انتخاب رله حرارتی و بیمتال


 

کلیدها با مقایسه جریان ورودی با جریان خروجی قادرند نشتی را تشخیص دهید. مدار زمانی قطع می شود که جریان نشتی در مداری که کلید در آن واقع شده بیشتر از حساسیت کلید عمل کند. 

 

  کلید مینیاتوری  

کلید مینیاتوری، یک کلید الکترومکانیکی می باشد و مصرف کننده را هم در برابر خطای اتصال کوتاه و هم جریان اضافه بار حفاظت می کند. این نوع کلید قابلیت تنظیم ندارد و می تواند به صورت مغناطیسی و حرارتی عمل کند. نصب کلیدها بر روی ریل های مینیاتوری صورت می گیرد. 

کلید مینیاتوری علاوه بر مصارف صنعتی در مصارف خانگی هم کاربرد دارد. تشخیص جریان اضافه در کلید مینیاتوری به عهده بیمتال می باشد. هنگامی که عبور جریان بیش از جریان نامی باشد، گرم شده و بر اثر خم شدن باعث عمل فیوز مینیاتوری شده و مدار قطع می شود. 

 

تشخیص جریان اتصال کوتاه هم توسط سیم پیچ ها که دارای تعداد دورکم و قطر زیاد می باشد انجام می شود. انتخاب کلید مینیاتوری برای سیم کشی ساختمان بهترین گزینه است. انواع این کلید عبارتند از :

  1. نوع B : تندکار (به عنوان روشنایی)
  2. نوع C: کندکار (به عنوان فیوز موتوری)

 

  کلید محافظ جان  

انتخاب کلید محافظ جان مزایایی همچون کاهش مصرف برق، انرژی الکتریکی و اقتصادی می شود. زمانی مدارهای الکتریکی به طور معمول عمل می کنند که  جریان رفت و برگشت برابر باشد. در غیر اینصورت کلید محافظ جان وارد عمل می شود. برابر نبودن هم می تواند بر اثر اتصال بدنه یکی از تجهیزات الکتریکی باشد که عمل نشت جریان رخ داده است. کلید محافظ نشتی به صورت دو پل برای مدار تک فاز و چهار پل برای مدار سه فاز تولید می شود. با انتخاب و چیدمان صحیح می توان از بروز آتش گرفتگی جلوگیری کرد. کلید محافظ جان در رنج 10 تا 500 میلی آمپر ساخته می شود.