انتخاب بین سافت استارتر و درایو

>انتخاب بین سافت استارتر و درایو

انتخاب شما سافت استارتر زیمنس است یا درایو زیمنس VFD؟

برای اینکه سافت استارتر زیمنس یا درایو زیمنس را به درستی انتخاب نمایید ابتدا آنها بشناسید. این دو تجهیز در دسته بندی محصولات فشار ضعیف برند SIEMENS جای دارد. زمانی که بخواهید یک الکتروموتور را راه اندازی نمایید به این دو تجهیز نیاز خواهید داشت. اما انتخاب شما سافت استارتر است یا درایو؟!هر دو این قطعات راه انداز و توقف گرد نرم شناخته می شوند.

تفاوت سافت استارتر و درایو از چه منظرهایی می باشد؟

 1. کاربرد
 2. مدار داخلی
 3. قیمت 
 4. نحوه عملکرد
 5. تفاوت کارایی
 6. اندازه
 7. کنترل سرعت

 

مدار داخلی سافت استارتر و درایو چه تفاوتی دارند؟

در مدار داخلی درایو یک رکتیفایر، فیلتر و اینورتر استفاده شده است که قابلیت تبدیل ولتاژ متناوب را به مستقیم را دارا می باشد. ساختمان فیلترها از خازن ها تشکیل شده است. از طریق فیلترها نوسانات ولتاژ تا حد زیادی پایین می آیدو جریان را روانتر و در نتیجه راه اندازی موتور به صورت تدریجی اتفاق خواهد افتاد. در مدار داخلی سافت استارتر 6 تریستور غیر موازی تعبیه شده است که دارای 3 بخش کاتد، آند و گیت منطقی هستند. عملکرد آنها بدین صورت می باشد که هنگامی که یک پالس بر روی ورودی گیت اعمال می شود، جریانی از آند به کاند ایجاد شده که در نهایت به سمت موتور حرکت خواهد کرد. سرعت جریان هجومی از طریق سافت استارترها کاهش و در نتیجه جریان به شکل آرامتر وارد موتور می شود.

 

کارایی سافت استارتر و درایو یکسان است؟

- سافت استارتر :

 • کارایی در زمان استارت یا توقف مدار
 • موتور را به سرعت معینی می رساند و از نوسانات سرعت جلوگیری می کند. 
 • پس از شروع کار از مدار خارج می شود.

- درایو :

 • کارایی در همه فرآیندها. تنظیم سرعت و فرکانس
 • پس از شروع کاری در مدار می ماند. 
 • حفاظت از موتور

 

عملکرد درایو با سافت استارتر در چه مواردی است؟ 

- سافت استارتر:

 • کنترل ولتاژ
 • کاهش جریان هجومی

- درایو:

 • کمترین سرعت در گشتاور
 • کنترل فرکانس
 • کار کردن بر اساس منحنی V/F

 

اندازه سافت استارترها کوچکتر است یا درایو؟

زمانی که اندازه تجهیز یک معیار مهم به شمار بیاید باید بگوییم سافت استارترها کوچکتر هستند. 

 

قیمت درایو پایین تر است یا سافت استارتر؟

قیمت سافت استارتر در مقایسه با درایو کمتر است، اما درایو مقرون به صرفه تر است. زیرا در مواردی که کنترل کمیت های مختلف در دستگاه های صنعتی الزامی باشد، درایو بهترین گزینه انتخابی شما می باشد. علت پایین تر بودن قیمت سافت استارترها هم محدودتر بودن کارایی آنها می باشد.