آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 26: عیب یابی ماژول I/O دیجیتال

>آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس بخش نرم افزاری 26: عیب یابی ماژول I/O دیجیتال

نمایندگی زیمنس و آموزش عیب یابی ماژول I/O دیجیتال 

ماژول ورودی دیجیتال و همچنین ماژول خروجی دیجیتال هم دارای چراغ LED هستند. معنای حالت های مختلف این چراغ ها را در این دو ماژول بررسی کرده ایم و توسط تیم فنی معنا و راه حل ها بیان شده است. 

 


مقاله پیشنهادی : عیب یابی CPU سری 1500

                عیب یابی ماژول PM

               عیب یابی ماژول PS


 

  عیب یابی ماژول ورودی دیجیتال  

 

نمایندگی زیمنس - آموزش PLC 1500 - عیب یابی ماژول ورودی دیجیتال

 

  عیب یابی ماژول خروجی دیجیتال  

نمایندگی زیمنس - آموزش PLC 1500 - عیب یابی ماژول ورودی دیجیتال